Miejskie wsparcie: Grodzki Urząd Pracy - narzędzia tarczy antykryzysowej

Krakow PL logo

Miejskie wsparcie: Grodzki Urząd Pracy - narzędzia tarczy antykryzysowej
Fot.

 

PRZEWODNIK: ZASADY UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

Wsparcie z zakresu rządowej Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców:

  1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców;

Jest to forma pomocy publicznej, jednak nie de minimis.

Wnioski przyjmowane będą tylko do 4 grudnia 2020 roku!

Dofinansowanie obejmuje:

  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O MIKROPOŻYCZKĘ.

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW,

PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ

 

Po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), umowy o udzielenie pożyczki mikroprzedsiębiorcom na pokrycie kosztów bieżącej działalności zawarte przed dniem 16 kwietnia 2020 r. nie będą aneksowane.

Jedynym warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez trzy miesiące od momentu udzielenia pożyczki.

Dodatkowo w uchwalonym w dniu 4 czerwca 2020 r. projekcie ustawy znalazł się zapis, który wprowadza umorzenie pożyczki automatycznie po spełnieniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez trzy miesiące, bez konieczności składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Czy już można składać wnioski o pomoc:  

TAK.

Ważna informacja:

Z dniem 04.12.2020 r. zakończony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów do wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorcy (15zzb), dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (15zzc) oraz dofinansowanie części kosztów do wynagrodzeń dla pracowników organizacji pozarządowej lub kościelnej osoby prawnej (15zze).

Wnioski składane po 4 grudnia będą rozpatrywane negatywnie.

Więcej informacji

Jak się starać o wsparcie:

  1. POŻYCZKA - Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz - osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

     - którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Wniosek dostępny na stronie internetowej GUP należy przesłać wraz z załącznikami za pośrednictwem: portalu praca.gov.pl, ePUAP, Poczty Polskiej, bądź składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej wrzutni na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Pełna informacja o wsparciu: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Nowe korzystniejsze warunki umorzenia mikropożyczki

Po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), umowy o udzielenie pożyczki mikroprzedsiębiorcom na pokrycie kosztów bieżącej działalności zawarte przed dniem 16 kwietnia 2020 r. nie będą aneksowane.

Jedynym warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez trzy miesiące od momentu udzielenia pożyczki.

Dodatkowo w uchwalonym w dniu 4 czerwca 2020 r. projekcie ustawy znalazł się zapis, który wprowadza umorzenie pożyczki automatycznie po spełnieniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez trzy miesiące, bez konieczności składania wniosku przez przedsiębiorcę.

DO POBRANIA PISMO MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - GUP

1.Referat Obsługi Instrumentów i Programów Rynku Pracy

ul. Wąwozowa 43

Telefon 12 68 68 212

Mail wojtas@gupkrakow.pl

2. Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy

ul. Wąwozowa 43

Telefon 12 68 68 137

Mail popek@gupkrakow.pl

3. Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy

ul. Wąwozowa 43

Telefon 12 68 68 137

Mail popek@gupkrakow.pl

Informacja na temat stanu rozpatrzenia wniosków o mikropożyczkę i dofinansowania 30.11.2020

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie