Lokale mieszkalne

Krakow PL logo

Lokale mieszkalne
Fot.

 

 

 

Kraków wspiera Cię poprzez:

1. odroczenie podwyższenia stawek czynszowych w mieszkaniowym zasobie GMK i Skarbu Państwa;

2. odroczenie zmian wysokości odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego;

3. obniżka czynszu za najem lokali mieszkalnych w wysokości od 20-70%.

Czy już można składać wnioski o pomoc: 

Pkt. 1) i 2) Składanie wniosków nie jest wymagane

TAK - pkt. 3) Wnioski o obniżkę czynszu składa się w siedzibie właściwego wynajmującego lub za pośrednictwem poczty, zgodnie z procedurą ZBK-11.

Jak się starać o wsparcie:

Odroczenie ma charakter powszechny i następuje bez wniosku zainteresowanego.

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Wydział Mieszkalnictwa - ML

Rynek Podgórski 1

30-533 Kraków

Telefony 12-616-82-41, 12-616-82-58

Mail: ml.umk@krakow.pl 

 

Zarządu Budynków Komunalnych - ZBK

ul. Czerwieńskiego 16

31-319 Kraków

tel. 12 616 61 85

e-mail: obnizka.czynszow@zbk.krakow.pl  

 

Pełna informacja o wsparciu:

Pkt. 1 i 2) Odroczenie ma charakter powszechny i następuje bez wniosku zainteresowanego. 

Pkt. 3) Obniżka czynszu nie jest uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego. Obniżka czynszu nie dotyczy lokali socjalnych i nie ma zastosowania w stosunku do stawki czynszu za zajmowanie lokali wynajętych w postępowaniach, w których stawki czynszu zostały ustalone indywidualnie. Obniżki czynszu udziela się najemcy na jego wniosek. Uprawnionym do rozpatrywania spraw o udzielenie obniżki czynszu jest właściwy wynajmujący.

Obniżka czynszu przyznawana jest na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, wynajmujący, na wniosek najemcy, ponownie udziela obniżki czynszu na kolejny dwunastomiesięczny okres, którego bieg rozpoczyna się nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wygaśnięcia dotychczasowej obniżki czynszu. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. W sprawach dotyczących deklarowania wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i rodzaju dokumentów, które powinny być przez składających deklaracje przechowywane w celu udostępnienia na żądanie wynajmującego, stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie