Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 986 pasujących obiektów:
W Krakowie działa wiele instytucji i firm otoczenia biznesu wspomagających przedsiębiorcę w jego działalności. Stale rozbudowywane i modernizowane zaplecze konferencyjne umożliwia organizację wszelkiego typu spotkań zjazdów i sympozjów.
Krakowskie Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd jest inicjatywą mającą na celu pobudzenie dialogu i zainicjowania współpracy na linii nauka - biznes - mieszkańcy – samorząd.
22 października 2012 odbyło się inauguracyjne spotkanie rozpoczynające cykl dyskusji w ramach Krakowskiego Forum NAUKA - BIZNES - MIESZKAŃCY – SAMORZĄD. Celem tej inicjatywy jest pogłębienie współpracy wymienionych środowisk.
16 listopada 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Krakowskiego Forum. W Forum uczestniczyli przedstawiciele nauki, biznesu, mieszkańców i samorządu. Tym razem omawiano rozwój przestrzenny miasta w kontekście zmian, które niesie ze sobą opracowywane właśnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Krakowa.
9 maja 2013 r. odbyło sie kolejne spotkanie Krakowskie Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd.
Konkurs „Mój pierwszy biznes" skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Krakowa i polega na opracowaniu biznes planu prezentującego przedsięwzięcie gospodarcze. W Konkursie mogą brać również udział biznes plany przygotowane zespołowo! Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz kształtowanie postaw biznesowych.
20 listopada 2018 r. o godz. 11:30 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Krakowskie Forum „NAUKA - BIZNES - MIESZKAŃCY – SAMORZĄD”, tym razem dotyczące przyjętego dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” (SRK 2030).  
Od 9 do 11 maja Kraków będzie stolicą e-biznesu. To właśnie do tego miasta Małopolskie Studenckie Forum Business Centre Club oraz SKN Synergy zapraszają  na E-biznes Festiwal . Trzy dni bezpłatnych szkoleń i prelekcji z zakresu trzech „e" – e-biznesu, e-commerce i e-marketingu.
Politolodzy, filozofowie i religioznawcy również mogą znaleźć pracę w biznesie. Przekonywali o tym w środę wykładowcy, którzy w przyszłym tygodniu przeszkolą absolwentów kierunków humanistycznych.
Jak wynika z przygotowanego przez ONZ rankingu World Investment Report 2011 Kraków jest najlepszym na świecie miejscem do lokowania centrów usług dla biznesu. Polska zajmuje natomiast wysokie VI miejsce wśród najbardziej atrakcyjny kraj dla inwestorów.