Miejskie wsparcie: Dzierżawa nieruchomości

Krakow PL logo

Miejskie wsparcie: Dzierżawa nieruchomości
Fot.

 

AKTUALIZACJA

WYDZIAŁ SKARBU MIASTA

Pomniejszanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa lub opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii z powodu COVID-19:

Usługa (Procedura) GS-61

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA

Udzielenie ulgi (umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie) w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym:

Usługa (Procedura) ZDMK-21

Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Dróg Miasta Krakowa:

Usługa (Procedura) ZDMK-59

 

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

 

Wydział Skarbu Miasta - GS

ul. Kasprowicza 29 

31-523 Kraków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa - ZDMK

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Wydział Spraw Administracyjnych - SA

al. Powstania Warszawskiego 10

31-541 Kraków

sekretariat tel.: 12-616-9320

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2929/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań mających na celu wsparcie podmiotów funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi epidemii COVID-19 w Polsce, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Spraw Administracyjnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1721/2020 z dnia 23 lipca 2020 zmieniające zarządzenie Nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości (z późn. zm.)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1238/2020 z dnia 27.05.2020 zmieniające zarządzenie nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 771/2020 z dnia 26.03.2020 zmieniające zarządzenie nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 226/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie