Miejskie wsparcie: Dzierżawa nieruchomości

Krakow PL logo

Miejskie wsparcie: Dzierżawa nieruchomości
Fot.

 

 

Kraków wspiera Twoją firmę poprzez:

1. zastosowanie ulgi w zapłacie czynszu dzierżawnego z uwagi na ograniczony ruch turystyczny;

2. odroczenie terminu płatności, umorzenie bądź rozłożenie na raty należności

Czy już można składać wnioski o pomoc: 

TAK

Jak się starać o wsparcie:

W zakresie nieruchomości dzierżawionych od Wydziału Skarbu Miasta - należy zwrócić się z indywidualnym wnioskiem o zastosowanie ulgi w zapłacie czynszu dzierżawnego z uwagi na ograniczony ruch turystyczny. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne; 

Na terenach zarządzanych przez ZDMK - należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem wraz z oświadczeniem zawierającym datę zaprzestania działalności gospodarczej, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 oraz zobowiązaniem do przedstawienia Zarządowi Dróg Miasta Krakowa pisemnej informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, o ile nastąpi to przed datą określoną w ust. 3.

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Wydział Skarbu Miasta - GS

ul. Kasprowicza 29 

31-523 Kraków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa - ZDMK

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Pełna informacja o wsparciu:

Obniżka czynszów ZDMK -

https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/ulgi-w-czynszu-w-ramach-programu-pauza/  

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie