Miejskie wsparcie - Parkowanie

Krakow PL logo

Miejskie wsparcie - Parkowanie
Fot.

 

Obecnie parkowanie na obszarze płatnego parkowania odbywa się już w oparciu o zwyczajne zasady - Obszar Płatnego Parkowania > Informacje ogólne i opłaty

 

Kategorie wsparcia:

  • OPŁATY ZA OZNAKOWANIE STANOWISK POSTOJOWYCH
  • OPŁATY W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

Kraków wspiera Twoją firmę poprzez:

  1. Zawieszenie poboru opłat za wykupione oznakowanie stanowisk postojowych do 3 maja 2020 r.;
  2. Zawieszenie poboru opłat i kontroli w Obszarze Płatnego Parkowania w terminie do 3 maja 2020 r.

Czy już można składać wnioski o pomoc: 

Nie dotyczy.

Jak się starać o wsparcie:

Nie dotyczy. Ważność wykupionych abonamentów, w tym za oznakowane stanowiska postojowe zostaje wydłużona o okres zawieszenia strefy.

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa - ZDMK

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

tel. 12 341 85 62/12 341 85 63

e-mail: strefa@zdmk.krakow.pl

Pełna informacja o wsparciu:

  1. Wszystkie zakupione abonamenty postojowe zostaną automatycznie wydłużone o taki okres w jakim funkcjonowanie Obszaru Płatnego Parkowania zostanie zawieszone (czyli pobór opłat i kontrole).
  2. Wszystkie zakupione abonamenty postojowe zostaną automatycznie wydłużone o taki okres w jakim funkcjonowanie Obszaru Płatnego Parkowania zostanie zawieszone (czyli pobór opłat i kontrole). Dotyczy to również zastrzeżonych stanowisk postojowych na prawach wyłączności. Jednocześnie należy wskazać, że pomimo zawieszenia poboru opłat w strefie, wszystkie podmioty użytkujące zastrzeżone stanowiska postojowe nadal posiadają wyłączne prawo do korzystania z tych stanowisk zgodnie z istniejącym oznakowaniem.
  3. Zasady przedłużenia ważności opłat abonamentowych oraz wykupionych na zasadach wyłączności zastrzeżonych stanowisk postojowych w Obszarze Płatnego Parkowania w związku z zawieszeniem poboru opłat oraz przeprowadzania kontroli w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 3 maja 2020 r. wg Zarządzenia PMK nr 1019/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1075/2020 z dnia 11.05.2020 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 1019/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przedłużenia ważności opłat abonamentowych oraz wykupionych na zasadach wyłączności zastrzeżonych stanowisk postojowych w Obszarze Płatnego Parkowania w związku z zawieszeniem poboru opłat oraz przeprowadzania kontroli w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 3 maja 2020 r.

 

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie