Centrum Obsługi Inwestora

Dla Inwestora - tytułowe

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA (COI) to specjalistyczna komórka Urzędu Miasta Krakowa, której celem jest pomoc w szeroko pojętej działalności inwestycyjnej. Zespół COI składa się z kompetentnych pracowników, którzy w stosunku do zgłoszonych przedsięwzięć, pełnią rolę opiekunów. Wsparciem dla COI są tzw. koordynatorzy, czyli wyznaczeni pracownicy zatrudnieni w wydziałach i jednostkach miejskich uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

Zakres działań Centrum Obsługi Inwestora jest niezwykle szeroki, by rozwiązywać problemy w sposób elastyczny i efektywny. COI zajmuje się m.in. obsługą inwestorów zagranicznych i krajowych, monitorowaniem procesu inwestycyjnego klientów COI, doradztwem odbiorcom inwestycji, prowadzeniem baz danych miejskich ofert inwestycyjnych, działaniem na rzecz promocji oferty inwestycyjnej miasta w kraju i zagranicą. COI współpracuje przy tym z takimi jednostkami i organizacjami jak CeBiM, MARR, PAIiIZ, PARP, ABSL czy ASPIRE.

Działalność COI skierowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu w Krakowie, poczynając od małych zamierzeń budowlanych, poprzez lokalizacje centrów nowoczesnych usług, a kończąc na wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych. W każdym z przypadków inwestor może liczyć na fachową i szybką pomoc.

Przykłady działań Centrum Obsługi Inwestora

Małe inwestycje:

Koordynacja COI inwestycji kubaturowych w korelacji z inwestycjami niekubaturowych, np. układami komunikacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, infrastrukturalnymi, oraz np. kolizji z istniejącym drzewostanem, na które składają się następujące działania:

 • Organizacja spotkania Inwestora z koordynatorami lub przedstawicielami merytorycznych Wydziałów UMK oraz Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi.
 • Prezentacja problemów, ustalenia, negocjacje, protokół ze spotkania uzgodniony z uczestnikami spotkania.
 • Ścisła współpraca COI z Inwestorem nadzór COI nad realizacją uzgodnień wypracowanych na spotkaniu.

Duże inwestycje (case study):

 • Budowa dużego obiektu kubaturowego, na którą składają się następujące działania podejmowane przez pracowników COI:
 • Współpraca COI z Inwestorem i koordynatorem z Wydziału Kształtowania Środowiska UMK przy procedowaniu decyzji DUŚ.
 • Współpraca COI z Inwestorem i Biurem Planowania Przestrzennego UMK w zakresie sporządzanego planu miejscowego dla obszaru, na którym planowana jest nowa inwestycja.
 • Pomoc COI w przygotowaniu wniosku oraz wymaganych materiałów w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wskazana procedura ze względu na przedłużającą się procedurę planistyczną.
 • Współpraca COI z Inwestorem i Koordynatorem z Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK celem uzyskania decyzji lokalizacyjnej.
 • Współpraca COI z Inwestorem i Wydziałem Architektury I Urbanistyki UMK celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
 • Po uzyskaniu prawomocności decyzji PNB Inwestor rozpoczyna budowę swojego obiektu.
 • Inwestycja wiąże się z powstaniem 700 nowych miejsc pracy.

Inwestycja typu centrum nowoczesnych usług:

Lokalizacja w Krakowie centrum nowoczesnych usług z uwzględnieniem kooperacji z uczelniami wyższymi, agencjami HR oraz biurami nieruchomości.

 • Zebranie informacji do ankiety inwestora diagnozującej klimat gospodarczy Krakowa, warunkiem niezbędnym wpisania Krakowa na tzw. short list.
 • Przygotowanie prezentacji pod kątem profilu działań inwestora oraz organizacja spotkania z udziałem przedstawicieli uczelni wyższych, agencji HR oraz biur nieruchomości.
 • Przygotowanie i przesłanie inwestorowi szczegółowych informacji po prezentacji.
 • Monitorowanie rozwoju działalności firmy na rynku krakowskim.

Udział w międzynarodowych imprezach wystawienniczych

Targi służące penetracji rynków zagranicznych, służące przyciąganiu do Krakowa nowych inwestorów:

 • Prezentacja oferty inwestycyjnej Krakowa na własnym stoisku w czasie trwania Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych MIPIM w Cannes
 • Prezentacja oferty inwestycyjnej Krakowa na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real w Monachium

KONTAKT - Centrum Obsługi Inwestora

ul. Bracka 1, 31-005 Kraków, Polska

tel. (0048) 12 616 6002

fax. (0048) 12 616 6001

e-mail: coi@um.krakow.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: DAGMARA BOBROWSKA-DZIDUSZKO
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
POLECAMY