górne tło

Centrum Obsługi Inwestora

Dla Inwestora - tytułowe

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA (COI) to specjalistyczna komórka Urzędu Miasta Krakowa, której celem jest pomoc w szeroko pojętej działalności inwestycyjnej. Zespół COI składa się z kompetentnych pracowników, którzy w stosunku do zgłoszonych przedsięwzięć, pełnią rolę opiekunów. Wsparciem dla COI są tzw. koordynatorzy, czyli wyznaczeni pracownicy zatrudnieni w wydziałach i jednostkach miejskich uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

Zakres działań Centrum Obsługi Inwestora jest niezwykle szeroki, by rozwiązywać problemy w sposób elastyczny i efektywny. COI zajmuje się m.in. obsługą inwestorów zagranicznych i krajowych, monitorowaniem procesu inwestycyjnego klientów COI, doradztwem odbiorcom inwestycji, prowadzeniem baz danych miejskich ofert inwestycyjnych, działaniem na rzecz promocji oferty inwestycyjnej miasta w kraju i zagranicą. COI współpracuje przy tym z takimi jednostkami i organizacjami jak CeBiM, MARR, PAIiIZ, PARP, ABSL czy ASPIRE.

Działalność COI skierowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu w Krakowie, poczynając od małych zamierzeń budowlanych, poprzez lokalizacje centrów nowoczesnych usług, a kończąc na wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych. W każdym z przypadków inwestor może liczyć na fachową i szybką pomoc.

Przykłady działań Centrum Obsługi Inwestora

Małe inwestycje:

Koordynacja COI inwestycji kubaturowych w korelacji z inwestycjami niekubaturowych, np. układami komunikacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, infrastrukturalnymi, oraz np. kolizji z istniejącym drzewostanem, na które składają się następujące działania:

Duże inwestycje (case study):

Inwestycja typu centrum nowoczesnych usług:

Lokalizacja w Krakowie centrum nowoczesnych usług z uwzględnieniem kooperacji z uczelniami wyższymi, agencjami HR oraz biurami nieruchomości.

Udział w międzynarodowych imprezach wystawienniczych

Targi służące penetracji rynków zagranicznych, służące przyciąganiu do Krakowa nowych inwestorów:

KONTAKT - Centrum Obsługi Inwestora

ul. Bracka 1, 31-005 Kraków, Polska

tel. (0048) 12 616 6002

fax. (0048) 12 616 6001

e-mail: coi@um.krakow.pl

dolne t�o