Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1499 pasujących obiektów:
Serwis informacyjny nowezasady.pl, punkty konsultacyjne na terenie całego Krakowa, specjalna infolinia dla mieszkańców to główne źródła informacji o nowych zasadach gospodarki odpadami. Zaczną one obowiązywać w naszym mieście od 1 lipca.
Przedmiotem najbliższej sesji Rady Miasta w środę, 23 października będzie projekt uchwały dotyczący zamiaru przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków". Taki plan jest potrzebny przy ubieganiu się o unijne dotacje na projekty m.in. z zakresu ochrony środowiska.
Kraków zyska strategię, która pozwoli na jeszcze bardziej skuteczną walkę ze smogiem. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca planu gospodarki niskoemisyjnej. Opracowanie przygotuje firma Consus Carbon Engineering we współpracy z firmą Projektowanie Systemów Grzewczych Andrzej Łazęcki.
Wbrew sugestiom medialnym, Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniała wdrożenie przez Kraków nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. - Co warte podkreślenia, kontrolerzy nie stwierdzili faktów i okoliczności, które wskazywałyby, iż stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zawyżone na etapie ich ustalania – informuje Wacław Skubida, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK.
Podczas sesji Rady Miasta Krakowa radni przegłosowali gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument wyznacza kierunki działania Miasta do 2020 roku w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, czy gospodarka odpadami.
Jakie wyzwania stoją przed polskimi miastami, co to jest inteligentne miasto  i jakie są możliwości wspierania innowacyjnych rozwiązań miejskich na poziomie krajowym i Unii Europejskiej – odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukają uczestnicy IX Forum Nowej Gospodarki, które odbywa się dziś (25 stycznia) w auli Akademii Górniczo-Hutniczej.
Czwarta Rewolucja Przemysłowa i jej wpływ na rozwój ekonomii, technologii oraz społeczeństwa to główny temat kongresu Impact '16, czyli najważniejszego wydarzenia nowej gospodarki w Polsce, który odbywa się 15 i 16 czerwca w ICE Kraków. O nowoczesnych rozwiązaniach i innowacjach dyskutują polscy i zagraniczni eksperci, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata kultury i nauki, a także władz oraz instytucji państwowych.
Trwają prace związane z realizacją piątego etapu programu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie”. Wodociągi Miasta Krakowa kompleksową modernizację systemu miejskiej gospodarki wodno-ściekowej prowadzą od 2005 roku. Etap V obejmuje 27 kontraktów, a jego planowany całkowity koszt wynosi ponad 170 mln zł brutto, z czego ok. 84,5 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe 85,6 mln zł to wkład własny spółki.
Od czwartku, 24 stycznia do soboty, 26 stycznia w Krakowie odbywa się konferencja KIGO „System gospodarki odpadami”. Konferencję zainaugurował prezydent Jacek Majchrowski.
Bezpłatna konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi – wyzwania dla samorządów” 8 lutego 2012, godz. 9:30 – 14:30 Wieliczka, - Kopalnia Soli - Centrum konferencyjne - Komora Drozdowice IV ...