Spółka jawna

Rejestracja spółek jawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Formularze:
KRS-W1 Wniosek o rejestracje podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa.
• KRS-Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa spółka partnerska.
KRS-X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej
KRS-ZB Zmiana - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej

 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2018 poz. 300) - Rozdział 5

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz.U. 2018 poz. 547)

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Luboń
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie