Punkty Konsultacyjne

STANOWISKO NR 7 PUNKT KONSULTACYJNY MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH 

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Telefon 12 616-5607

Godziny przyjmowania klientów: każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 9:00 - 13:00

Udzielanie informacji i porad w zakresie:

 • wyboru formy opodatkowania,
 • wyłączenia z form opodatkowania,
 • obowiązku podatku VAT,
 • obowiązków w podatku akcyzowym,
 • obowiązku instalacji kas fiskalnych.

STANOWISKO NR 8 PUNKT KONSULTACYJNY FUNDACJI TAX CARE, INICJATYWY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Godziny przyjmowania klientów: każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca od godz. 10:00 - 14:00
 
Udzielanie informacji i porad w zakresie:
 
 • przygotowania dokumentacji rejestrowej,
 • indywidualnych problemów związanym z zakładaniem  i prowadzeniem działalności,
 • praw i obowiązków przedsiębiorców w związku z rozliczeniami podatkowymi,
 • pozyskiwania środków na start i rozwój działalności na preferencyjnych warunkach,
 • aplikowania o środki  unijne.

STANOWISKO NR 9A PUNKT KONSULTACYJNY CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKA KRAKOWSKA 

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Telefon 12 628 20 45

Godziny przyjmowania klientów: dyżury w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy zostały czasowo zawieszone.

 • wskazywanie opcji dofinansowań z UE pod określony profil firmy,
 • konsultowanie wniosków o dofinansowanie,
 • przygotowanie instrukcji (krok po kroku) w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie (wyszczególnienie instytucji, niezbędnych dokumentów, opis kryteriów formalnych, merytorycznych),
 • pomoc w kwestiach związanych z przygotowaniem wniosków o płatność oraz rozliczaniem dofinansowanego projektu,
 • pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej i biznesowej),
 • organizowanie wyjazdów polskich firm na imprezy kooperacyjne (targi i misje gospodarcze),
 • działania informacyjne i doradcze z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE.

STANOWISKO NR 9A PUNKT INFORMACYJNY CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE 

Ze względu na przeprowadzoną reorganizacją Centrum Transferu Technologii AGH, zostają czasowo zawieszone dyżury pracowników CTT AGH w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy UMK.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agata Miś
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie