Oddział Obsługi Przedsiębiorcy

 

 

STANOWISKA NR 1, 2, 3  PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Telefon: 12 616-56-00 (telefon czynny do 15:15)

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek - piątek 7:40-15:30

 • informacja dotycząca obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym doradztwo w zakresie posługiwania się kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007),
 • informacja dotycząca przedsiębiorców figurujących w Ewidencji Działalności Gospodarczej - INFORMACJI TELEFONICZNYCH UDZIELA SIĘ W GODZINACH 7:40-15:15,
 • informacja dotycząca wsparcia finansowego dla przedsiębiorców,
 • informacja na temat procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców,
 • potwierdzanie Profilu Zaufanego ePUAP (7:40-15:15).

STANOWISKA NR 4, 5, 6, 10, 11, 12 REFERAT REALIZACJI SPRAW CEIDG

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Telefon: 12 616-56-00 (telefon czynny do 15:15)

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek - piątek 7:40-18:00

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEIDG,
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEIDG,
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

POKÓJ NR 312

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Kierownik Referatu Realizacji Spraw CEIDG

Maria Jarosz Tel. 12 616-5618, fax 12 616-5620


POKÓJ NR 309 

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Kierownik Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy

Wojciech Łaptaś Tel. 12 616-5617


STANOWISKO POP W PUNKCIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW UMK W GALERII BRONOWICE

ul. Stawowa 61 (lokal nr 157 - Poziom I), 31-313 Kraków

Telefon na informację: 12 616-56-00 (telefon czynny od poniedziałku do piątku od 7:40 do 15:15), 12 616-97-91

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek - sobota 10:00 - 18:00 (przerwa 14:30 - 14:50)

W sobotę 2 listopada 2019 r. punkty obsługi mieszkańców w galeriach handlowych będą nieczynne.

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEIDG,
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEIDG,
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
 • informacja w zakresie obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców oraz doradztwo dotyczące stosowania Polskiej Klasyfikacji Działalności (kody PKD 2007).

UWAGA: 

Wydawanie numerów z systemu kolejkowego w Punkcie Obsługi Mieszkańców zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które już pobrały bloczki z systemu, nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy Punktu Obsługi Mieszkańców.


STANOWISKO POP W PUNKCIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW UMK W GALERII SERENADA

al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41 (lokal nr 217 - Poziom II), 31-876 Kraków

Telefon na informację: 12 616-56-00 (telefon czynny od poniedziałku do piątku od 7:40 do 15:15), 12 616-97-07

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek - sobota 10:00 - 18:00 (przerwa 14:30 - 14:50)

W sobotę 2 listopada 2019 r. punkty obsługi mieszkańców w galeriach handlowych będą nieczynne.

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEIDG,
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEIDG,
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
 • informacja w zakresie obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców oraz doradztwo dotyczące stosowania Polskiej Klasyfikacji Działalności (kody PKD 2007).

UWAGA: 

Wydawanie numerów z systemu kolejkowego w Punkcie Obsługi Mieszkańców zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które już pobrały bloczki z systemu, nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy Punktu Obsługi Mieszkańców.


 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agata Miś
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie