górne tło

Oddział Obsługi Przedsiębiorcy

Pomoc dla przedsiębiorców posiadających wpisy w CEIDG :

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą dokonać zgłoszenia rozpoczęcia, zmiany, zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej on-line ( podpisania go za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego ) lub poświadczyć własnoręczności podpisu przez notariusza na wniosku wysłanym  tradycyjną pocztą do Urzędu Miasta Krakowa lub wrzuconym do urn znajdujących się w pobliżu wejść do UMK,  będą mogli dokonać tego wpisu w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Wielickiej 28a w dowolnym terminie (nawet z datą wsteczną) tak, aby wpis zawierał dane zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.


PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

REFERAT REALIZACJI SPRAW CEIDG

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się - wyłącznie po uprzednim internetowym lub telefonicznym (12 616 56 00) umówieniu wizyty, w godz. 8.00-15.00.

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo informujemy, że wstęp do urzędu będzie możliwy z użyciem maseczki ochronnej (ewentualnie w inny sposób zasłonięte nos i usta) oraz po zdezynfekowaniu dłoni przy wejściu do budynku.

Zachęcamy jednak do ograniczenia osobistych wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i korzystanie z możliwości załatwiania spraw przez Internet (www.firma.gov.pl).

Celem zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom wprowadzone zostało ograniczenie ilości klientów przebywających w budynku, która odpowiada ilości czynnych stanowisk obsługi, dlatego też prosimy o przychodzenie do urzędu kilka minut przed planowaną wizytą (wcześniej klient nie zostanie wpuszczony do budynku). Pracownik zajmujący się wpuszczaniem klientów do budynku poprosi o podanie imienia i nazwiska oraz sprawy w celu potwierdzenia dokonanej rezerwacji i skierowania do odpowiedniego stanowiska obsługi.

Decydując się na złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Krakowa możesz zostać poproszony o chwilowe odsłonięcie twarzy - tak aby urzędnik mógł porównać ją ze zdjęciem na dokumencie tożsamości (dowód osobisty, paszport). Bardzo prosimy o zastosowanie się do powyższego. Jeżeli odmówisz, nie będziemy mogli zrealizować Twojego wniosku.

Wszelkie informacje na temat : 

udzielane są telefonicznie w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy UMK od poniedziałku – piątku w godz. 8.00 – 15:00. 

Numer telefonu: 12 616 56 00,

Adres poczty elektronicznej: pop@um.krakow.pl


POKÓJ NR 312

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Kierownik Referatu Realizacji Spraw CEIDG

Maria Jarosz Tel. 12 616-5618, fax 12 616-5620


POKÓJ NR 309 

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Kierownik Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy

Wojciech Łaptaś Tel. 12 616-5617


STANOWISKO POP W PUNKCIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW UMK W GALERII BRONOWICE

ul. Stawowa 61 (lokal nr 157 - Poziom I), 31-313 Kraków

Telefon na informację: 12 616-56-00 (telefon czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00)

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 uprzejmie informujemy, że od 14 marca br. Punkty Obsługi Mieszkańców w sklepach wielkopowierzchniowych zawieszają do odwołania swoją działalność.


STANOWISKO POP W PUNKCIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW UMK W GALERII SERENADA

al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41 (lokal nr 217 - Poziom II), 31-876 Kraków

Telefon na informację: 12 616-56-00 (telefon czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00)

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 uprzejmie informujemy, że od 14 marca br. Punkty Obsługi Mieszkańców w sklepach wielkopowierzchniowych zawieszają do odwołania swoją działalność.