Przewodnik PAUZA dla NGO

Krakow PL logo

Przewodnik PAUZA dla NGO
Fot.

AKTUALIZACJA

 

Miasto Kraków wspiera organizacje pozarządowe poprzez:

1. Dopuszczenie, w ramach realizacji zleconych zadań publicznych, zastosowania alternatywnych sposobów realizacji działań i osiągania rezultatów, w zgodzie z zakresem rzeczowym oferty, na podstawie której zawarta została umowa dotacyjna

2. Dopuszczenie zmiany harmonogramów realizacji zadań, tak aby umożliwiały osiągnięcie założonych w ogłoszeniu konkursowym rezultatów.

3. Dopuszczenie zmiany warunków realizacji zadania publicznego, w szczególności realizację zadania publicznego lub jego części po ustaniu zagrożeń związanych ze stanem epidemii, pod warunkiem stwierdzenia możliwości i celowości jego wykonania w terminie innym niż wynikający z treści ogłoszenia konkursowego.

Jak się starać o wsparcie:

Jako beneficjent organizowanych otwartych konkursów ofert oraz ofert przyjmowanych w trybie art. 19a

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - SZ

ul. Jana Dekerta 24

30-703 Kraków

e-mail: ngo@um.krakow.pl  

tel. 12 616 78 11

Pełna informacja o wsparciu:

Obowiązujące przepisy prawa dla organizacji pozarządowych w czasie zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Prawo lokalne i programy współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi

 

Tagi: NGO, wsparcie

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie