Dotacje dla organizacji przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii realizuje projekt pn. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”.

Dotacje dla organizacji przedsiębiorców
Fot. pixabay.com

Projekt skierowany jest do organizacji zrzeszających polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Można uzyskać wsparcie poprzez częściowe dofinansowanie kosztów składek członkowskich wynikających z przynależności do międzynarodowych grup lub organizacji branżowych. Dofinansowanie ma na celu zwiększenie udziału przedstawicieli polskich mikro, małych i średnich firm w spotkaniach światowych organizacji przedsiębiorców. Jest to  szansa na wymianę doświadczeń, upowszechnianie osiągnięć firm oraz wsparcie integracji przedsiębiorców na światowym rynku.

Maksymalna kwota dotacji dla danego Beneficjenta w 2021 r. wynosi do 60 000 złotych, w przypadku opłacania jednej składki lub do 80 000 zł, w przypadku opłacania dwóch lub więcej składek.

Projekt finansowany jest ze środków będących w dyspozycji Ministra właściwego ds. gospodarki.

Wnioski można składać w terminie do 31 lipca 2021 r.
Budżet na 2021 r. wynosi 2,5 mln złotych.

Wniosek należy złożyć:

w wersji papierowej, podpisanej odręcznie i wysłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Departament Rozwoju Inwestycji
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

lub złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa,

w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłać na adres mailowy: kancelaria@mrpit.gov.pl lub E-PUAPEM na adres skrytki: /MRPiT/SkrytkaESP

Na kopercie lub w tytule wiadomości należy napisać: DRI, projekt składkowy 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/dotacje-dla-organizacji-przedsiebiorcow

Tagi: biznes, dotacje

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także