Raporty i analizy 2020

Raporty dot. wpływu pandemii na prowadzenie biznesu w Krakowie

Rozwiązania pomocowe dla krakowskich przedsiębiorców w czasie stanu epidemii

Raport: Rozwiązania Pomocowe dla Krakowskich Przedsiębiorców okładka 3

Aid solutions for Krakows entrepreneurs during the pandemic

Aid solutions

Wpływ ogólnopolskiego stanu epidemii na prowadzenie biznesu w Krakowie

Raport wpływ epidemii na biznes w Krakowie

Impact of the nationwide epidemic on running a business in Krakow

Impact

Kraków jest gotów! Strategia miasta odpornego na epidemię

Raport Kraków jest gotów - strategia miasta odpornego na epidemię

 

Wydawnictwa informacyjno-promocyjne (edycja 2020)

Kraków dla Biznesu

Kraków dla biznesu 2020 - okładka

Krakow for Business

Krakow for business 2020 - okładka

O naszym mieście - ulotka promocyjna

o naszym mieście - okładka

About the city - promotional brochure

About the city - cover

Krakowski Rynek Nieruchomości

Krakowski Rynek Nieruchomości - okładka

Krakow Real Estate Market

Krakow Real Estate Market - cover

Tagi: raporty, biznes

pokaż metkę
Osoba publikująca: Dagmara Bobrowska-Dziduszko
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie