WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Fot. Bogusław Świerzowski

REFERAT REALIZACJI SPRAW CEIDG

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro (stanowiska 4-6, 11-12)

Numer telefonu: 12 616 5623, 12 616 5627

Numer fax: 12 616 5620

 

Składanie wniosków dotyczących spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (założenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, zmiana/zawieszenie/wznowienie/zaprzestanie) – możliwe jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy www.ceidg.gov.pl, a w uzasadnionych przypadkach możliwa jest obsługa bezpośrednia, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę przez Elektroniczną Rejestrację Kolejki.

Punkty Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych zostają zamknięte.

Czym się zajmujemy:

  • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEIDG,
  • zmiana, wykreślenie wpisu z CEIDG,
  • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
  • wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa (link do procedury SA-25).

Kierownik Referatu Realizacji Spraw CEIDG Maria Jarosz

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro, pok. 312,

Tel. 12 616-5618

 

 

 

pokaż metkę
Autor: Agata Miś
Osoba publikująca: Agata Miś
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie