Rusza nabór na wnioski o dotacje 5000 zł z Tarczy 6.0!

Miło nam poinformować, że z dniem 21 grudnia 2020 r. rusza nabór na wnioski o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy (art. 15 zze4 Tarczy 6.0 – branżowej).

Rusza nabór na wnioski o dotacje 5000 zł z Tarczy 6.0!
Fot. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Nabór będzie prowadzony tylko do 31 stycznia 2021 r.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ

  • osoby samozatrudnione, mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą (w tym dniu działalność nie mogła być również zawieszona), działalność gospodarcza nie może być także zawieszona w dniu składania wniosku,
  • przychód z działalności gospodarczej w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% niż w tym samym miesiącu w roku 2019,
  • rodzaj przeważającej działalności PKD musi obejmować jeden z poniższych kodów:

Kod PKD Nazwa klasyfikacji kodu wg CEIDG

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

JAK SPRAWDZIĆ RODZAJ PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PKD

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

W polu „NIP” wpisujemy NIP swojej działalności gospodarczej, następnie klikamy w kwadrat „Nie jestem robotem” i naciskamy zielony przycisk „szukaj”.

Pojawia się nazwa naszej firmy, w którą klikamy.

Sprawdzamy czy w polu „Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)” znajduje się kod wymieniony w powyższej tabeli (jeśli tak – możemy ubiegać się o dotację).

SKŁADANIE WNIOSKU

Przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza ma siedzibę w Krakowie składają wniosek do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Pomocą w wypełnianiu wniosku jest instrukcja, która krok po kroku prowadzi przedsiębiorcę w uzupełnianiu dokumentów:  INSTRUKCJA

FILMIK

Jeżeli masz już wszystkie potrzebne informacje, możesz złożyć wniosek w wersji elektronicznej: KLIKNIJ TUTAJ

POMOC BEZZWROTNA

Dotacja będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania dotacji konieczny będzie zwrot środków wraz z odsetkami o czym poinformujemy listownie.

Jeśli w tym okresie nastąpi śmierć przedsiębiorcy, spadkobiercy nie będą zobowiązani do spłaty dotacji.

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH FORM POMOCY

Dotacja może być udzielona przedsiębiorcy, który skorzystał już z innych form wsparcia.

Należy jednak pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów pomocy ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów.

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW I KONTROLA

Środki mogą być wydatkowane tylko na potrzeby pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrola wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem może być przeprowadzona w okresie 3 lat od dnia udzielenia dotacji.

UWAGA: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uruchomił Centrum Obsługi Klienta.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 informacje w sprawie dotacji udzielane są pod numerami telefonów:

12 68 68 024

12 68 68 122

12 68 68 123

12 68 68 023

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Stasiak
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także