Aktualności

INFORMACJA dla Przedsiębiorcy dotycząca potwierdzania tożsamości

Sprawy związane z wpisem do CEIDG (zgodnie z przepisami) wymagają potwierdzenia Twojej tożsamości.

Komunikat dot. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ( BDO)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 24 lipca 2018 r. upływa termin na zarejestrowanie się  w bazie  danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od 24 stycznia 2018r. pod adresem www.bdo.mos.gov.pl –działa rejestr tych podmiotów.