CERIecon - CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network

logo_ceriecon_kolejne

 

 

W maju 2019 roku zakończył się projekt CERIecon „Central Europe Regional Innovation Ecosystems Network” finansowanego z programu Interreg Central Europe. Urząd Miasta Krakowa wraz z Izbą Przemysłowo – Handlową w Krakowie byli partnerami projektu. Jego realizacja  rozpoczęła się w czerwcu 2016. Budżet projektu to 3 112 975 Euro, z czego wartość dofinansowania z ERDF wynosi 2 558 255 Euro.

Partnerstwo stworzone zostało przez 14 instytucji z siedmiu miast, którymi obok Krakowa były Brno, Bratysława, Stuttgart, Rijeka, Wenecja oraz Wiedeń będący siedzibą lidera projektu. Każde z miast reprezentowane jest przez dwie instytucje, którymi są urzędy miast, izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju biznesu, parki naukowo-technologiczne, czy też szkoły wyższe. Projekt wspierany był przez 10 partnerów stowarzyszonych.

CERIecon Playpark1

Projekt miał na celu opracowanie i wdrożenie modelu wsparcia dla innowacyjnych start-upów, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje danego regionu, poprzez stworzenie w każdym z miast partnerskich tzw. Playparku. Playpark to miejsce, w którym na etapie projektu pomocą objęte zostały 3 grupy 10 start-upów (w założeniu, według programu minimum, w rzeczywistości bywało, że grupa liczyła więcej niż 10 startupów), a docelowo początkujące firmy mogły korzystać ze szkoleń, doradztwa oraz zaplecza technicznego. Jednocześnie sieć siedmiu Playparków umożliwiała start-upom współpracę oraz wymianę doświadczeń na skalę europejską.

CERIecon Playpark1

W krakowskim Playparku, prowadzonym przez Stowarzyszenie B7 we współpracy z Urzędem Miasta i Izbą Przemysłowo Handlową w Krakowie, przeszkolonych zostało w sumie 36 startupów w trzech kohortach. Jeden z nich, projekt Hypersky zdobył pierwsze miejsce podczas pierwszych międzynarodowych spotka CERIecon w Stuttgarcie. Startupy brały udział w wyjazdach szkoleniowych do Rijeki, Stuttgartu i Werony. Gościły zaś w Krakowie startupy z Brna, Bratysławy i Wiednia.

Krakowski Playpark umiejscowiony został w Nowej Hucie pod adresem Osiedle Centrum B7, dzięki czemu promocję i edukację startupów udało się połączyć z promocją tej dzielnicy, jako otwartej na innowacyjne pomysły i technologie.

Strona główna projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERIecon.html

Choć Program Interreg CERIecon dobiegł końca, nie znaczy to, że zakończył swoje działania Playpark w Nowej Hucie. Urząd Miasta Krakowa kontynuuje współpracę ze Stowarzyszeniem B7, a wraz z nią i działalność CERIecon Playpark Kraków w oparciu o metody wypracowane podczas realizacji programu. Startupy mogą korzystać z przestrzeni co-workingowej w Playpark, organizowanych tam szkoleń oraz wsparcia ekspertów.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie