CERIecon - CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network

logo_ceriecon_kolejne

 

 

Urząd Miasta Krakowa wraz z Izbą Przemysłowo – Handlową w Krakowie są partnerami projektu CERIecon „Central Europe Regional Innovation Ecosystems Network” finansowanego z programu Interreg Central Europe. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu br. i trwać będzie do maja 2019 r. Budżet projektu to 3 112 975 Euro, z czego wartość dofinansowania z ERDF wynosi 2 558 255 Euro.

Partnerstwo stworzone zostało przez 14 instytucji z siedmiu miast, którymi obok Krakowa są Brno, Bratysława, Stuttgart, Rijeka, Wenecja oraz Wiedeń będący siedzibą lidera projektu. Każde z miast reprezentowane jest przez dwie instytucje, którymi są urzędy miast, izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju biznesu, parki naukowo-technologiczne, czy też szkoły wyższe. Projekt wspierany jest przez 10 partnerów stowarzyszonych.

Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie modelu wsparcia dla innowacyjnych start-upów, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje danego regionu, poprzez stworzenie w każdym z miast partnerskich tzw. Playparku. Będzie to miejsce, w którym na etapie projektu pomocą objęte zostaną 3 grupy 10 start-upów, a docelowo początkujące firmy będą mogły korzystać ze szkoleń, doradztwa oraz zaplecza technicznego. Jednocześnie sieć siedmiu Playparków umożliwi start-upom współpracę oraz wymianę doświadczeń na skalę europejską.

Strona główna projektu

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERIecon.html

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt z Filipem Jarmakowskim, Kierownikiem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (filip.jarmakowski@um.krakow.pl).

pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA STASIAK
Podmiot publikujący: MSP Kraków