Miejskie wsparcie - lokale użytkowe

Krakow PL logo

Miejskie wsparcie - lokale użytkowe
Fot.

 

 

LOKALE UŻYTKOWE

 

Kategorie wsparcia:

  • TERMINY UISZCZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB SKARBU PAŃSTWA, WYNAJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
  • STAWKI CZYNSZÓW Z TYTUŁU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB SKARBU PAŃSTWA, WYNAJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE, W ZWIĄZKU Z CZASOWYM ZAPRZESTANIEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ ICH NAJEMCÓW
  • STAWKI CZYNSZÓW Z TYTUŁU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB SKARBU PAŃSTWA, WYNAJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA, W ZWIĄZKU Z CZASOWYM ZAPRZESTANIEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ ICH NAJEMCÓW

Możliwa Obniżka czynszu o 50% dla lokali użytkowych

Kraków wspiera Twoją firmę przez:

  1. zmianę terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych ZBK. Termin opłat za miesiąc marzec przesunięty został na dzień 30 czerwca, za miesiąc kwiecień na dzień 31 lipca, za miesiąc maj na dzień 31 sierpnia;
  2. obniżenie stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez ZBK w Krakowie;
  3. obniżenie stawki czynszu z tytułu najmu lokal użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez ZDMK w Krakowie.

Czy już można składać wnioski o pomoc:  

TAK

Jak się starać o wsparcie:

W celu skorzystania z obniżki czynszu, konieczne jest złożenie przez najemcę lokalu użytkowego wniosku, w którym wskazany będzie dzień zaprzestania prowadzenia działalności w lokalu użytkowym. Nie jest wymagane natomiast zawieszenie lub wykreślenie działalności z rejestru, do którego wpis stanowi podstawę funkcjonowania najemcy.

W odniesieniu do lokali wynajmowanych przez ZBK - Wniosek można przesłać do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w formie elektronicznej na adres e-mail: zbk@zbk.krakow.pl. Nie jest konieczne uwierzytelnienie go bezpiecznym podpisem elektronicznym czy profilem zaufanym.

W odniesieniu do lokali wynajmowanych przez ZDMK - Pisemny wniosek wraz z oświadczeniem zawierającym datę zaprzestania działalności gospodarczej, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 oraz zobowiązaniem do przedstawienia Zarządowi Dróg Miasta Krakowa pisemnej informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, o ile nastąpi to przed 31.05.2020.

 

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie - ZBK

ul. Bolesława Czerwieńskiego 16

31-319 Kraków

e-mail: zbk@zbk.krakow.pl  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Lokali Użytkowych pod numerami telefonu:  12 616 61 60, 12 291 28 21, 12 616 61 52, 12 616 61 51, 12 616 61 59, 12 291 28 45, 12 291 28 24.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa - ZDMK

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Pełna informacja o wsparciu:

Terminy opłat ZBK - https://zbk-krakow.pl/aktualnosci_ogolne/238375,1999,komunikat,zmiana_terminow_oplat_za_korzystanie_z_lokali_uzytkowych__.html

Obniżka czynszów ZBK

https://zbk-krakow.pl/aktualnosci_ogolne/238556,1999,komunikat,obnizki_stawek_czynszowych_dla_lok%20ali_uzytkowych.html

Obniżka czynszów ZDMK -

https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/ulgi-w-czynszu-w-ramach-programu-pauza/  

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1210/2020 z dnia 27.05. 2020 zmieniające zarządzenie Nr 734/2020 w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1105/2020 z dnia 13.05.2020 w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na spadek obrotów gospodarczych lub spadek przychodów, w tym spadek przychodów z działalności statutowej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 984/2020 z dnia 23.04.2020 w sprawie obniżenia opłat netto z tytułu najmu lokali użytkowych oraz zmiany terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Urząd Miasta Krakowa

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 734/2020 z dnia 24.03.2020 w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców

 

 

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie