górne tło

Punkty informacji dla przedsiębiorcy

PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

ul. Wielicka 28 a (III piętro)
Informacja telefoniczna:  12/ 616-56-00 (do godz.15:15)
czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 07:40-18:00

Funkcjonuje w wyniku porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Urzędem Statystycznym,  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych , Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki oraz Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie.
Istotą jego działalności jest możliwość załatwienia w jednym miejscu większości spraw związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

W jednym miejscu:


Przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorcami a Punktem Obsługi Przedsiębiorcy jest dodatkowo wspomagany on-line, za pośrednictwem strony internetowej www.bip.krakow.pl/pop

Lista stanowisk bezpośredniej obsługi przedsiębiorców...

 

CENTRUM MAŁEJ I MIKRO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

os. Handlowe 5
31-935 Kraków
tel. 12 311 58 05
e-mail: biuro@cmmp.pl
www.cmmp.pl
 
CMMP to punkt informacyjno-szkoleniowy, współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków, istniejący przy Małopolskim Stowarzyszeniu Kupców i Przedsiębiorców.
Działania CMMP kierujemy do właścicieli i pracowników małych i mikro firm, a także osób fizycznych chcących podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek. Zadaniem CMMP jest gromadzenie, przetwarzanie, systematyzowanie, a następnie przekazywanie zainteresowanym informacji biznesowych istotnych dla prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
W ramach działań Punktu prowadzony jest serwis społecznościowo-biznesowy cmmp.pl. Powstał on w celu integrowania mikro i małych przedsiębiorców, przekazywania im informacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz ułatwienia promocji małych firm w Sieci.

 

NOWOHUCKIE CENTRUM INFORMACJI

w tym: Biuro Lokalne Nowa Huta, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty

os. Centrum B 9
tel. 12 685 59 00
e-mail: forum_nh@interia.pl
czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00

Punkt udziela informacji na temat możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, wraz ze wskazaniem instytucji, do których należy się udać w celu załatwienia formalności, a także o możliwości i zasadach pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej i innych źródeł. Zajmuje się także szeroko pojętą współpracą z siecią informacji miejskiej i innymi instytucjami działającymi na terenie miasta Krakowa, wraz z promocją społeczną i gospodarczą Nowej Huty.

 

INNE PUNKTY INFORMACYJNE I KONSULTACYJNE W KRAKOWIE

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
tel: 12 628 28 45
www.transfer.edu.pl

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska udziela pełnej informacji na temat pozyskania wszelkich dostępnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorstw z programów europejskich takich jak:

 

Punkt Konsultacyjny KSU
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
tel. 12 417 74 17, 12 617 66 35 , 12 417 74 21,
adres e-mail: doradztwo.pk@marr.pl
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 - 16.00

Zakres usług świadczonych przez Punkt Konsultacyjny MARR S.A.
Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw obejmujących:
- zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MŚP,
- prezentacje i wyjaśnienie zasad przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektów pomocowych dostępnych dla MŚP,
- zbieranie oraz bieżące aktualizowanie informacji na temat dostępnych programów i projektów wsparcia MŚP,
- informowanie odbiorców usług o działalności PARP oraz o tym, że bezpłatne usługi informacyjne stanowią pomoc de minimis.


Punkty Konsultacyjne
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powołaną 29 października 2007 roku.
W latach 2015-2020 MCP skoncentrowane jest na realizacji nowych zadań dotyczących wdrażania funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie 1 Osi Priorytetowej  "Gospodarka Wiedzy, 3 Osi Priorytetowej "Przedsiębiorcza Małopolska", 4 Osi Priorytetowej "Regionalna Polityka Energetyczna", 9 Osi Priorytetowej "Region Spójny Społecznie, 10 Osi Priorytetowej "Wiedza i Kompetencje".

Lista Punktów Informacyjnych dostępna na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/znajdz-punkt-informacyjny


Punkt Konsultacyjny
Enterprise Europe Network


Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
31-019 Kraków, ul. Floriańska 3
tel. 12 428 92 54, 12 428 92 55
http://www.euroinfo.krakow.pl
e-mail: een@iph.krakow.pl

W ofercie ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie znajdują się:


Punkt Informacyjny
Europejski Fundusz Społeczny w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy
30-107 Kraków, Plac Na Stawach 1, p. 101
tel. 12 424 07 37
www.wup-krakow.pl

Punkt świadczy usługi informacyjne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.