Oddział Obsługi Przedsiębiorcy

STANOWISKA NR 1, 2, 3  PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Telefon: 12 616-56-00 (telefon czynny do 15:15)

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek - piątek 7:40-15:30

 • informacja dotycząca obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym doradztwo w zakresie posługiwania się kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007),
 • informacja dotycząca przedsiębiorców figurujących w Ewidencji Działalności Gospodarczej - INFORMACJI TELEFONICZNYCH UDZIELA SIĘ W GODZINACH 7:40-15:15,
 • informacja dotycząca wsparcia finansowego dla przedsiębiorców,
 • informacja na temat procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców,
 • potwierdzanie Profilu Zaufanego ePUAP (7:40-15:15).

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI: Uwaga! Możliwość wyłudzania danych. Uważaj na podejrzane maile. Pamiętaj, że Profil Zaufany nie wymaga dodatkowej weryfikacji loginu. Nie klikaj więc w linki umieszczone w mailu. Mogą one prowadzić do złośliwego oprogramowania. Masz podejrzenia? Zgłoś je na numer (42) 253 54 50


STANOWISKA NR 4, 5, 6, 10, 11, 12 REFERAT REALIZACJI SPRAW CEIDG

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Telefon: 12 616-56-00 (telefon czynny do 15:15)

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek - piątek 7:40-18:00

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEIDG,
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEIDG,
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

POKÓJ NR 312

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Kierownik Referatu Realizacji Spraw CEIDG

Maria Jarosz Tel. 12 616-5618, fax 12 616-5620


POKÓJ NR 309 

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Kierownik Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy

Wojciech Łaptaś Tel. 12 616-5617


STANOWISKO POP W PUNKCIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW UMK W GALERII BRONOWICE

ul. Stawowa 61 (lokal nr 157 - Poziom I), 31-313 Kraków

Telefon na informację: 12 616-56-00 (telefon czynny od poniedziałku do piątku od 7:40 do 15:15), 12 616-97-91

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek - sobota 10:00 - 18:00 (przerwa 14:30 - 14:50)

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEIDG,
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEIDG,
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
 • informacja w zakresie obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców oraz doradztwo dotyczące stosowania Polskiej Klasyfikacji Działalności (kody PKD 2007).

UWAGA: 

Wydawanie numerów z systemu kolejkowego w Punkcie Obsługi Mieszkańców zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które już pobrały bloczki z systemu, nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy Punktu Obsługi Mieszkańców.


STANOWISKO POP W PUNKCIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW UMK W GALERII SERENADA

al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41 (lokal nr 217 - Poziom II), 31-876 Kraków

Telefon na informację: 12 616-56-00 (telefon czynny od poniedziałku do piątku od 7:40 do 15:15), 12 616-97-07

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek - sobota 10:00 - 18:00 (przerwa 14:30 - 14:50)

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEIDG,
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEIDG,
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
 • informacja w zakresie obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców oraz doradztwo dotyczące stosowania Polskiej Klasyfikacji Działalności (kody PKD 2007).

UWAGA: 

Wydawanie numerów z systemu kolejkowego w Punkcie Obsługi Mieszkańców zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które już pobrały bloczki z systemu, nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy Punktu Obsługi Mieszkańców.


 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agata Miś
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie