Pożyczki dla start-upów i MSP

Pożyczki dla start-upów i MSP - propozycja pomocy finansowej dla Przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

Pożyczki dla start-upów i MSP
Fot. Urząd Miasta Krakowa

Pożyczka dla Start-upów:

Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (tj. działających na rynku nie dłużej niż 2 lata), dla których barierą w dostępie do kapitału jest krótka historia kredytowa lub jej brak, niewystarczające zabezpieczenia, brak możliwości finansowania ze środków zewnętrznych wydatków obrotowych.

W szczególności:

 • przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym umożliwiającym wzrost konkurencyjności firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego, inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny, rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny).
 • na przedsięwzięcia łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów – ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej.
 • w obszarze preferencji oprocentowanie od  0,23 %
 • na zasadach rynkowych od 1,23%
 • finansowanie od 10 tys. do 1 mln. zł
 • okres spłaty do 7 lat ( 84 m-cy )
 • podstawowa karencja w spłacie do 6 m-cy
 • stałe oprocentowanie
 • brak opłat i prowizji
 • warunki rynkowe i korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • uproszczone procedury i szybka decyzja o przyznaniu pożyczki
 • krótki okres uruchamiania środków

Pożyczka Płynnościowa:

Przeznaczona dla przedsiębiorców dotkniętych bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19. Wsparcie skierowane jest dla MŚP do 2 lat działalności, którzy nie byli w trudnej sytuacji na 31.12.2019. Instrument obrotowy ma na celu zaspokojenie potrzeb bieżących przedsiębiorców.

W szczególności:

 • utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, pokrycie bieżących opłat i wydatków (m.in ZUS, koszty wynajmu, wynagrodzenia pracowników i inne koszty bieżące, zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa a także finansowanie kapitału obrotowego.
 • sfinansowanie niezbędnych dla istnienia firmy inwestycji umożliwiających dostosowywanie się przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych (m.in rozwinięcie udogodnień teleinformatycznych, sieci dystrybucji zdalnej w tym kurierskiej).
 • oprocentowanie  0,00 %
 • finansowanie do 500 tys. zł.
 • okres spłaty do 6 lat ( 72 m-cy )
 • karencja w spłacie do 6 m-cy
 • stałe oprocentowanie
 • brak opłat i prowizji
 • dodatkowa karencja do 6 miesięcy dla przedsiębiorstw dotkniętych COVID - 19
 • możliwość uzyskania wakacji kredytowych do 4 miesięcy dla przedsiębiorstw dotkniętych COVID - 19

Instytucje aktualnie wdrażające Instrument ,,Pożyczka dla Start-upów”

 • Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju – Sucha Beskidzka
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Kraków
 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A - Kraków
 • Lubelska Fundacja Rozwoju - Kraków
 • Fundusz Wschodni Sp. z o.o. - Kraków
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka - Rabka

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Stasiak
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także