Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 12 pasujących obiektów:
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku w całej Polsce zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) wg stanu na 31 marca 2011. W teren ruszą rachmistrzowie. Uczestniczyć w spisie będzie można także przez Internet, wypełniając formularze elektroniczne dostępne od 1 kwietnia na stronach www.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl .
W całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Taki spis odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Udział w spisie ludności jest obowiązkowy.
Jutro (30 czerwca)  zakończy się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Od 1 do 11 lipca sporządzany będzie spis kontrolny - ankieterzy będą dzwonić do wybranych osób sprawdzając kompletność i poprawność spisu powszechnego.
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego został przedłużony do 16 lutego. Decyzję o przedłużeniu naboru podjęło Centralne Biuro Spisowe.
Już ponad 20 proc. mieszkańców Krakowa rozpoczęło lub zakończyło Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Miasto zachęca do udziału w formie samospisu internetowego. Uruchomiona została pomoc dla mieszkańców. Wsparcie kierowane jest m.in. do osób z trudnościami w dokonaniu samodzielnego wpisu.
Wiosną 2011 r. na terenie Polski przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.  Nabór  na rachmistrzów spisowych, którzy będą pracować na terenie Krakowa  rozpocznie się w poniedziałek (6 grudnia).
Do końca marca do Programu Krakowska Karta Rodzinna 4+ przystąpiły 994 rodziny - co wg danych z Głównego Urzędu Statystycznego (opracowanych na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku) stanowi blisko 90% uprawnionych do korzystania z niego mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków!
Żydzi osiedlali się na terenie Krakowa – w pobliżu Wawelu − już w XI w. Niestety z tego najwcześniejszego okresu ich osadnictwa zachowało się niewiele dokumentów. Dopiero w materiałach z połowy XIII wieku znajdujemy zapis o działalności w Krakowie rabina Jakuba Swary, określanego mianem znakomitego uczonego, obeznanego z całym Talmudem. Pół wieku później, w roku 1304 pojawia się wzmianka o ulicy żydowskiej, Judengasse (współcześnie ulica św. Anny).  Kolejne dotyczą istnienia cmentarza żydowskiego (1311) oraz synagogi (1356).
Kod Mistrzów to cykl spotkań z Autorytetami intelektualnymi i artystycznymi organizowany przez Teatr Groteska w ramach Kampanii Kontrrewolucja Kulturalna. Dziś (24 lutego, poniedziałek) o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie z pierwszym gościem – Kazimierzem Kutzem. Wstęp wolny.
1 stycznia wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W Krakowie około 2000 nowych rodzin będzie kwalifikować się do otrzymania Karty.