Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 433 pasujących obiektów:
W związku z wprowadzonym zakazem sprzedaży wysokoprocentowego alkoholu pochodzącego z Czech, Straż Miejska  przeprowadziła kontrolę w 180 punktach. Strażnicy wykryli 151 butelek zawierających łącznie 76,2 litrów alkoholu. Urząd Miasta Krakowa zadbał o to, by krakowscy przedsiębiorcy wiedzieli o zakazie – w tym celu Magistrat prowadzi akcję informacyjną.
30 września mija termin wpłaty III raty za koncesję na alkohol.  Z tego powodu do końca tego tygodnia (do 28 września)  Magistrat będzie przyjmował przedsiębiorców dłużej  tj. do godziny 18:00.  Opłatę można uiścić nie tylko w kasach Magistratu, ale również bez dodatkowych kosztów w placówkach  banku Pekao S.A. Brak wpłaty w terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia.
Prezydent Krakowa przygotował dwa projekty uchwał dotyczące zmniejszenia liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta.
Miasto chce poznać opinię krakowian na temat zasad funkcjonowania sklepów i lokali gastronomicznych sprzedających alkohol na terenie Krakowa. W tym celu rozpoczęło konsultacje społeczne. Opinie i uwagi na temat obowiązujących i planowanych regulacji można składać do 31 sierpnia br. Z propozycjami można zapoznać się pod adresem www.bip.krakow.pl .
Miasto chce poznać opinię krakowian na temat zasad funkcjonowania sklepów i lokali gastronomicznych sprzedających alkohol na terenie Krakowa. W tym celu rozpoczęło konsultacje społeczne. Opinie i uwagi na temat obowiązujących i planowanych regulacji można składać do 31 sierpnia br. Z propozycjami można zapoznać się pod adresem www.bip.krakow.pl
Miasto chce poznać opinię krakowian na temat zasad funkcjonowania sklepów i lokali gastronomicznych sprzedających alkohol na terenie Krakowa. W tym celu trwają konsultacje społeczne, których termin został przedłużony do 30 września.
Jeśli sprzedajesz alkohol pamiętaj, że 30 września mija termin zapłaty III raty za korzystanie z zezwoleń. Brak opłaty w terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia.
Miasto opublikowało szczegółowe wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmian przepisów regulujących zasady sprzedaży alkoholu. Wykaz uwag i propozycji złożonych przez uczestników konsultacji  dostępny jest pod adresem: www.bip.krakow.pl .
Ważna informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol. Do 31 stycznia w Urzędzie Miasta należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2014 r. i zapłacić za korzystanie z zezwoleń na ten rok. Magistrat przygotował kalkulator opłat – narzędzie pomocne w obliczeniu jaką kwotę powinniśmy uiścić za wydanie koncesji.
Najważniejszym punktem posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Radni byli zgodni co do tego, że należy ograniczyć ilość miejsc, w których alkohol jest sprzedawany.