Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 206 pasujących obiektów:
Muzeum gromadzi obiekty muzealne i dokumenty związane z dziejami ubezpieczeń na w Polsce od XIX wieku. Muzeum wspiera także prace badawcze poświęcone wszystkim aspektom historii ubezpieczeń w Polsce. W zbiorach jedynego na świecie Muzeum Ubezpieczeń znajdują się eksponaty z XIX i XX wieku obrazujące rozwój działalności ubezpieczeniowej na ziemiach polskich. ...
W związku z rozpoczynająca się akcją „Już pływam" Urząd Miasta Krakowa informuje, że każdy uczestnik kursu zobowiązany jest przed pierwszymi zajęciami do uiszczenia opłaty w wysokości 6 zł za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4-5 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie odbędzie się II konferencja naukowa poświęcona działalności edukacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pt. „Świadomość ryzyka a ryzyko nieświadomości. Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?” ...
Minister infrastruktury uchylił decyzję wojewody, na mocy której prawie 2/3 nieruchomości przy ul. Batorego 3 miało zostać zwrócone Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa będzie ponownie rozpatrywana.
Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Warto pamiętać o tym, jak prawidłowo  obliczać ten okres, by  zawieszenie uznał m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Polacy ruszają na beatyfikację Jana Pawła II, a nasza ambasada w Rzymie przypomina, o czym powinien pamiętać każdy pielgrzym. Przede wszystkim o ubezpieczeniu zdrowotnym i ochronie przed majową rzymską kapryśną pogodą.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS", skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest podniesienie świadomości ubezpieczeniowej wśród młodzieży.