Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 10975 pasujących obiektów:
WYDARZENIA ZREALIZOWANE W RAMACH CITISPYCE PRODUKTY PROJEKTU
Mając na uwadze, specyfikę Krakowa jako miasta szybko rozwijającej się małej i dużej przedsiębiorczości technologicznej oraz licznych organizacji pozarządowych jak również wyzwania stojące przed Krakowem, związane ze stale rosnącą liczbą użytkowników miasta, Miasto Kraków podjęło się realizacji projektów z instytucjami okołobiznesowymi w ramach KOM (Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego).
W dniach 25-26 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa na Placu Wszystkich Świętych odbędzie się konferencja podsumowująca pierwszą fazę projektu „Vital Cities”, odbywającego się w ramach programu URBACT III. Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców do aktywności fizycznej zwłaszcza w uboższych mieszkalnych obszarach miasta, kładąc szczególny nacisk na działania przeciwko wykluczeniu społecznemu. 
W dniach 25 i 26 lutego 2016 r. odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja podsumowująca pierwszą fazę projektu „Vital Cities” realizowanego w ramach programu URBACT III.
Wydział Sportu zaprasza do aplikowania na stanowisko eksperta projektu „Vital Cities” w ramach programu URBACT III. Szczegóły dotyczące opisu stanowiska, wymagań oraz terminu składania dokumentów znajdują się poniżej.  
Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ogłasza " Nabór na członków komisji powoływanej w celu opiniowania złożonych wniosków w ramach konkursów projektów dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu" .
Projekt Atelier to inicjatywa mająca na celu stworzenie wizji Krakowa jako miasta neutralnego klimatycznie, z Centrum Innowacji Atelier. Będzie ono ośrodkiem współpracy mieszkańców, grup nieformalnych, wspólnot energetycznych czy aktywistów miejskich z ekspertami. Projekt będzie  wspierał rozwój Dystryktów Dodatnich Energetycznie.
Kobiety miały i mają znaczący wpływ na rozwój Krakowa oraz kształtowanie jego oblicza jako miasta otwartego na nowe idee. Dlatego prosimy o pomoc i wybór nazwy dla naszego nowego projektu parasolowego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pt. „Pukam do drzwi dorosłości. Wspieranie rozwoju wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.” Koszt projektu wynosi 27599zł, w tym pozyskana dotacja to 22 000 zł.