Zestawienie uchwał Rady Miasta Krakowa związanych z pandemią covid-19

Krakow PL logo

Zestawienie uchwał Rady Miasta Krakowa związanych z pandemią covid-19
Fot.

 

UCHWAŁA NR LIV/1518/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu częsci opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Kraków za rok 2021.

UCHWAŁA NR XLV/1239/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury.

UCHWAŁA NR XLIV/1159/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

UCHWAŁA NR XLIV/1154/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Sesji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) dotyczącej podjęcia działań legislacyjnych i administracyjnych, w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami wprowadzenia stanu epidemii.

UCHWAŁA NR XLII/1151/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1530/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19.]

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XL/1032/20 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 1019/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przedłużenia ważności opłat abonamentowych oraz wykupionych na zasadach wyłączności zastrzeżonych stanowisk postojowych w Obszarze Płatnego Parkowania w związku z zawieszeniem poboru opłat oraz przeprowadzania kontroli w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 3 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR XL/1031/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

UCHWAŁA NR XL/1029/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 919/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19.

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXIX/994/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego Parkowania

UCHWAŁA NR XXXIX/992/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie