Miejskie wsparcie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczące pandemii

Krakow PL logo

 

 

UCHWAŁA NR LIX/1736/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 1515/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19.

UCHWAŁA NR LVII/1702/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 1163/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz czasowego zwolnienia przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, restauratorów, muzeów oraz instytucji kultury z opłat za nabyte na prawach wyłączności stanowiska postojowe położone na Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19.

UCHWAŁA NR LIV/1518/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu częsci opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Kraków za rok 2021.

UCHWAŁA NR LIV/1518/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu częsci opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Kraków za rok 2021.

UCHWAŁA NR XLV/1239/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury.

UCHWAŁA NR XLIV/1159/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

UCHWAŁA NR XLIV/1154/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Sesji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) dotyczącej podjęcia działań legislacyjnych i administracyjnych, w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami wprowadzenia stanu epidemii.

UCHWAŁA NR XLII/1151/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1530/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19.

UCHWAŁA NR XL/1031/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

UCHWAŁA NR XL/1029/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 919/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19.

UCHWAŁA NR XL/1025/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/977/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

UCHWAŁA NR XXXIX/999/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2020.

UCHWAŁA NR XXXIX/992/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2020-09-25
Data aktualizacji: 2021-06-16
Powrót