Miejskie wsparcie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Należności podatkowe i publicznoprawne

Krakow PL logo

 

 

 

Kraków wspiera podmioty działające w obszarze sportu poprzez:

  1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
  2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a Ordynacja podatkowa;
  3. umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

 

Czy już można składać wnioski o pomoc:

TAK – w zakresie punktu 1),

TAK - w zakresie punktu 2) i 3) - jeśli posiadasz zaległość (podatek, ratę podatku lub opłatę niezapłaconą w terminie); wsparcie realizowane w ramach pomocy de minimis lub jako pomoc publiczna, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce

Pkt. 1) – wsparcie zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1)

 

Jak się starać o wsparcie:

Złóż indywidualny wniosek na adres Wydziału Podatków i Opłat, za pośrednictwem: tradycyjnej poczty (wersja papierowa)

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Wydziału Podatków i Opłat - PD

Aleja Powstania Warszawskiego 10

31-541 Kraków

Pełna informacja o wsparciu:

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2020-05-02
Data aktualizacji: 2020-05-03
Powrót