NGO: Grodzki Urząd Pracy - narzędzia Tarczy Antykryzysowej

Krakow PL logo

NGO: Grodzki Urząd Pracy - narzędzia Tarczy Antykryzysowej
Fot.

 

Nabór wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej - GUP

 

Od 3 do 17 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.- więcej informacji.

Dofinansowanie obejmuje:dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Kategorie wsparcia z zakresu rządowej Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców:

Priorytetowe rozpatrywanie wniosków organizacjom pozarządowym o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia stanu epidemii COVID-19.

Czy już można składać wnioski o pomoc: 

TAK

Jak się starać o wsparcie:

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do GUP w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek składa się przez platformę Praca.gov.pl. lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy.

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - GUP

ul. Wąwozowa 34

31-752 Kraków

Numery telefonów, pod którymi pracownicy Grodzkiego Urzędu Pracy udzielają informacji: (12) 68 68 159; (12) 68 68 161; (12) 68 68 168; (12) 68 68 176; (12) 68 68 120

e-mail:  grodzki@gupkrakow.pl

Koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - SZ

ul. Jana Dekerta 24

30-703 Kraków

tel. 12 616 78 11 

e-mail: ngo@um.krakow.pl 

Pełna informacja o wsparciu:

Umowę o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia stanu epidemii COVID-19, zawiera Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na wniosek organizacji pozarządowej.  Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r.

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Tagi: NGO, wsparcie

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie