Miejskie wsparcie rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Współpraca z branżą turystyczną Krakowa

Krakow PL logo

AKTUALIZACJA

Wydarzenia i akcje związane z promocją turystyki:

 

Bądź Turystą w swoim mieście

Program #ZwiedzajKraków - zakończony 30 czerwca 2021

 


 

Wsparcie związane z pandemią

 

Opracowanie: Bezpieczeństwo eventów po pandemii

„Bezpieczny Obiekt MICE” – nowy program autocertyfikacji

 

Mając na uwadze ogrom konsekwencji ekonomicznych i społecznych stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla funkcjonowania przedsiębiorców branży turystycznej i okołoturystycznej, przyjęte zostały szczególne zasady wsparcia ekonomicznego tych podmiotów.

Z dniem 13 marca br. wprowadzony został Program PAUZA określający zasady udzielania ulg i zniżek w opłatach i podatkach lokalnych, opracowany w oparciu o analizę potrzeb rynku turystycznego przeprowadzonej wśród branży turystycznej Miasta w dniach 9-11 marca br.

Sytuacja na rynku turystycznym Krakowa w związku ze stanem epidemii COVID-19 jest na bieżąco monitorowania, zarówno w zakresie bieżącej analizy potrzeb branży turystycznej, w tym potrzeb informacyjnych, jak i w kontekście możliwości uzyskania ulg i zniżek z różnych źródeł, w tym rządowych oraz europejskich.

Wnioski płynące z tych obserwacji służyć będą odbudowie krakowskiego rynku turystycznego, poprzez następujące działania:

 

  • podejmowanie współpracy pomiędzy GMK i przedsiębiorcami turystycznymi, w szczególności takiej, dla której źródłem finansowania będą fundusze zewnętrzne, a w miarę możliwości środki GMK oraz przedsiębiorców;
  • opracowanie we współpracy z partnerami gospodarczymi polityki turystyki zrównoważonej Miasta uwzględniającej skutki stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19;
  • liberalne podejście do wzajemnych zobowiązań, dla szybkiej odnowy tego rynku po zakończeniu stanu epidemii;
  • podejmowanie współpracy z branżą turystyczną Krakowa, celem przygotowania wystąpienia do m.in.: rządu RP, właściwych ministerstw, agend rządowych, w sprawie wsparcia gospodarki turystycznej Krakowa.

W latach 2021-23 Wydział ds. Turystyki wspólnie z Samorządem Województwa Małopolskiego i Małopolską Organizacją Turystyczna (lider projektu) planuje realizację projektu w formule partnerskiej dotyczącego promocji turystycznej Krakowa i Małopolski na wybranych rynkach zagranicznych. Celem projektu jest odbudowa przyjazdów turystycznych do Krakowa i regionu do stanu sprzed epidemii COVID-19 poprzez prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnych w Internecie i w mediach społecznościowych. Planowany budżet całego projektu wyniesie 8 mln zł i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach dofinansowania projektów nadzwyczajnych mających na celu przeciwdziałaniu skutkom Covid-19.

Ponadto przygotowany został projekt dokumentu „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”. Dokument zastąpi strategię rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014–2020, przyjętą w 2014 r. Określi najważniejsze obszary polityki turystycznej miasta na osiem kolejnych lat oraz wskaże rekomendacje długofalowych działań dla wszystkich grup interesariuszy publicznych i prywatnych. Celem polityki turystycznej Krakowa w kolejnych latach będzie przywrócenie istotnej roli tego sektora w życiu społeczno-gospodarczym, ale w taki sposób, aby nie doprowadzić do przerostu funkcji turystycznej i podnieść jakość usług i komfort życia mieszkańców.

Dane kontaktowe komórki wspierającej:

Wydział ds. Turystyki

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

Telefon: 12-616-6052

E-mail wt.umk@um.krakow.pl

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2020-05-02
Data aktualizacji: 2021-10-13
Powrót