Miejskie wsparcie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Krakow PL logo

AKTUALIZACJA

Decyzją prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w maju na terenie miasta obowiązywać będzie zmieniona opłata za korzystanie z terenów gminnych pod ogródki gastronomiczne. W przypadku zajęcia pasa drogowego ulegnie ona obniżeniu do 45 proc. obowiązującej stawki.

Zastosowanie obniżonych stawek opłat będzie możliwe wyłącznie w okresach dopuszczenia takiej możliwości przez rząd, czyli w czasie utrzymywania się niskiego wskaźnika zachorowań na chorobę COVID-19.

Naliczanie opłat za ogródki gastronomiczne według zarządzenia prezydenta Krakowa będzie obowiązywać według sukcesywnie zawieranych umów z przedsiębiorcami i restauratorami.

W przypadku ogródków leżących w obszarze pasa drogowego należy kontaktować się z Zarządem Dróg Miasta Krakowa (Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklamy – tel. 12 616 72 06, 12 616 75 08).

Wnioski mogą dotyczyć obniżenia wysokości opłat lub powiększenia powierzchni ogródka – przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istnieje możliwość obniżenia opłaty do wysokości 45 proc. opłaty naliczonej w decyzji administracyjnej, zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Warunkiem zastosowania obniżki jest złożenie pisemnego wniosku o zmianę ostatecznej decyzji.

Obniżenie wysokości opłat w tym przypadku obejmuje okres od 1 czerwca do 30 listopada 2021.

Obniżenie opłat za nabyte na prawach wyłączności stanowiska postojowe położone na Obszarze Płatnego Parkowania ma związek z trwającą pandemią i koniecznością wsparcia przedsiębiorców, świadczących usługi hotelarskie, restauratorów, muzeów oraz instytucji kultury.

DODATKOWA INFORMACJA ZDMK

Funkcjonowanie jednostki

- Wsparcie na każdym etapie procedur administracyjnych

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wiążę się z szeregiem formalności. Nasi pracownicy są do dyspozycji mieszkańców - obecnie w formie telefonicznej - starają się pomagać i wyjaśniać wszelkie wątpliwości, jakie pojawiają się w trakcie realizacji danej procedury. W ostatnim czasie są one głównie związane z nowymi miejskimi zarządzeniami, tzw. uchwałą krajobrazową czy uchwałą Park Kulturowy Nowa Huta.

W naszej jednostce kwestiami związanymi z zajęciem pasa drogowego zajmuje się wydzielony pion (DP). W jego ramach funkcjonują dedykowane działy i sekcje, tym samym mieszkaniec może szybko zasięgnąć informacji czy porady w trakcie wypełniania procedur związanych np. z uzyskaniem zezwolenia na ogródek gastronomiczny (Procedura ZDMK - 26) czy przy chęci zamieszczenia reklamy w pasie drogowym (Procedura ZDMK -61 i 27). Z uwagi na ostatnie zmiany (uchwała krajobrazowa, Park Kulturowy Nowa Huta) takich pytań jest sporo. Inspektorzy pozostają w gotowości w przypadku wątpliwości co do realizacji poszczególnych procedur, wymaganych dokumentów, konieczności pozyskania opinii itp.  Udzielą także pomocy przy wypełnianiu wniosków.

W zależności od potrzeb mieszkaniec może skontaktować się z naszymi inspektorami, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, pod wskazanymi numerami telefonów:

 • zajęcie jezdni pod punkty handlowe, kioski - tel. 12 616 70 19 lub 12 616 70 26,
 • zajęcie jezdni/chodnika pod ogródek kawiarniany - tel. 12 616 75 08,
 • zajęcie przestrzeni pod reklamę - tel. 12 616 70 97 lub 12 616 70 30,
 • zajęcie przestrzeni na prawach wyłączności (branża artystyczna, eventy) - tel. 12 616 75 41 lub 12 616 70  97,
 • zajęcie jezdni pod prace drogowe (planowane i awarie) - w zależności od dzielnicy: Dzielnice I,II - tel. 12 616 70 31; Dzielnice III, IV, V - tel. 12 616 70 24; Dzielnice VI,VII - tel. 12 616 70 50; Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII - tel. 12 616 70 40; Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII - tel. 12 616 70 25,
 • uzyskanie zezwolenia na wjazd samochodu o podwyższonym tonażu - tel. 12 616 70 27 lub 12 616 70 99,

W przypadku pytań dotyczących zgodności konkretnych lokalizacji z przepisami prawa miejscowego w zakresie uchwały krajobrazowej i uchwał dotyczących parków kulturowych kontaktować można się pod poniższymi numerami:

 • punkty handlowe, kioski lub ogródki gastronomiczne - tel. 12 616 72 65 lub 12 616 71 82,
 • reklamy - w zależności od dzielnicy: Dzielnice I, II, III - tel. 12 616 70 88 lub 12 616 70 91; Dzielnice IV, V, VI, VII - tel. 12 616 70 39 lub 12 616 75 45; Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII - tel. 12 16 70 67 lub 12 616 75 25; Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII - tel. 12 616 74 34.

Przypominamy również o bezpośrednich odnośnikach na naszej stronie do wybranych procedur:

Handel w pasie drogowym - http://zdmk.krakow.pl/zalatw-sprawe/procedury/handel-w-pasie-drogowym/

Zezwolenie na ogródek gastronomiczny - http://zdmk.krakow.pl/zalatw-sprawe/procedury/zezwolenie-na-ogrodek-gastronomiczny/

Reklama w pasie drogowym - http://zdmk.krakow.pl/zalatw-sprawe/procedury/reklama-w-pasie-drogowym/

Awaryjne zajęcie pasa drogowego - http://zdmk.krakow.pl/zalatw-sprawe/procedury/awaryjne-zajecie-pasa-drogowego/

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR LIX/1736/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 1515/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1515 z dnia 2 czerwca 2021 w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19

UCHWAŁA NR LVII/1702/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 1163/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz czasowego zwolnienia przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, restauratorów, muzeów oraz instytucji kultury z opłat za nabyte na prawach wyłączności stanowiska postojowe położone na Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1163 z dnia 28 marca 2021 w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz czasowego zwolnienia przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, restauratorów, muzeów oraz instytucji kultury z opłat za nabyte na prawach wyłączności stanowiska postojowe położone na Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19

Kraków wspiera Twoją firmę poprzez:

Obniżenie do wysokości 45% opłaty naliczonej w decyzjach administracyjnych wybranych opłat za zajęcie pasa drogowego naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych.

Czy już można składać wnioski o pomoc:

Aktualne:

Obniżenie wysokości opłat określonych w ust. 1 i ust. 2 dotyczy decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Minione miesiące:

Ulgi udzielane na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 919/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 (za okres od 14 marca do 30 czerwca 2020.)

oraz zarządzenia nr 1530/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 (za okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2020). Pomoc udzielana na podstawie ww. zarządzeń dotyczy obniżenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w zakresie prowadzenia działalności handlowej i reklamowej w pasie drogowym dróg publicznych.

Pomoc ta udzielana jest w formie wydawania na wniosek zainteresowanej strony decyzji zmieniających do prawomocnych decyzji administracyjnych obowiązujących w danym okresie czasu i obniżających naliczoną wcześniej opłatę do wysokości (1) 20% dla decyzji obowiązujących w okresie 14 marca – 30 czerwca (ulga w wysokości 80%) oraz (2) 30% dla decyzji obowiązujących w okresie 1 lipca – 31 sierpnia (ulga w wysokości 70%).

Wnioski o zmianę decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o drogach publicznych, należy składać:

 • w wersji tradycyjnej (papierowej);
 • elektronicznie drogą e-mailową;
 • przez ePUAP – potwierdzone profilem zaufanym lub certyfikowanym podpisem elektronicznym.

 

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa - ZDMK

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Pełna informacja o wsparciu:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2838 z dnia 02 listopada 2020 w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1530/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 (za okres od 1 lipca do 31 sierpnia)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 919/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 (za okres od 14 marca do 30 czerwca br.)

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2021-05-04
Data aktualizacji: 2021-07-20
Powrót