Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Krakow PL logo

Opłaty za zajęcie pasa drogowego
Fot.

AKTUALIZACJA

 

 

Kraków wspiera Twoją firmę poprzez:

Obniżenie do wysokości 45% opłaty naliczonej w decyzjach administracyjnych wybranych opłat za zajęcie pasa drogowego naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych.

Czy już można składać wnioski o pomoc:

Aktualne:

Obniżenie wysokości opłat określonych w ust. 1 i ust. 2 dotyczy decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Minione miesiące:

Ulgi udzielane na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 919/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 (za okres od 14 marca do 30 czerwca br.)

oraz zarządzenia nr 1530/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 (za okres od 1 lipca do 31 sierpnia). Pomoc udzielana na podstawie ww. zarządzeń dotyczy obniżenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w zakresie prowadzenia działalności handlowej i reklamowej w pasie drogowym dróg publicznych.

Pomoc ta udzielana jest w formie wydawania na wniosek zainteresowanej strony decyzji zmieniających do prawomocnych decyzji administracyjnych obowiązujących w danym okresie czasu i obniżających naliczoną wcześniej opłatę do wysokości (1) 20% dla decyzji obowiązujących w okresie 14 marca – 30 czerwca (ulga w wysokości 80%) oraz (2) 30% dla decyzji obowiązujących w okresie 1 lipca – 31 sierpnia (ulga w wysokości 70%).

Wnioski o zmianę decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o drogach publicznych, należy składać:

  • w wersji tradycyjnej (papierowej);
  • elektronicznie drogą e-mailową;
  • przez ePUAP – potwierdzone profilem zaufanym lub certyfikowanym podpisem elektronicznym.

 

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa - ZDMK

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Pełna informacja o wsparciu:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2838 z dnia 02 listopada 2020 w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1530/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 (za okres od 1 lipca do 31 sierpnia)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 919/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 (za okres od 14 marca do 30 czerwca br.)

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie