Miejskie wsparcie sport: nieruchomości – najem, dzierżawa, użytkowanie

Krakow PL logo

Miejskie wsparcie sport: nieruchomości – najem, dzierżawa, użytkowanie
Fot.

Miasto Kraków wspiera kluby sportowe i innych najemców, dzierżawców lub użytkowników, w tym przedsiębiorców poprzez:

1. umorzenie czynszów i innych należności związanych z najmem, dzierżawą lub użytkowaniem obiektów przez kluby sportowe;

2. rozłożenie na raty czynszów i innych należności związanych z najmem, dzierżawą lub użytkowaniem obiektów przez kluby sportowe;

3. odroczenie terminu płatności czynszów i innych należności związanych z najmem, dzierżawą lub użytkowaniem obiektów przez kluby sportowe;

4. obniżenie czynszów za najem/dzierżawę lokali, dzierżawę nieruchomości - instytucje, zakłady pracy, przedsiębiorcy;

5. wsparcie w zakresie kosztów utrzymania obiektów gminnych - kluby sportowe;

6. zmianę terminów spłaty długów wobec GMK-ZIS - kluby sportowe.

Czy już można składać wnioski o pomoc:

TAK

Jak się starać o wsparcie:

Szczegółowa procedura w trakcie opracowywania.

 

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ZIS

Ul. Walerego Sławka 10

30-633 KRAKÓW

Telefon: 12 616-64-01, 12 616-64-10, 12 616-64-11

Mail: sekretariat@zis.krakow.pl ; ejagiella@zis.krakow.pl, jkwasniewska@zis.krakow.pl

 

Pełna informacja o wsparciu:

Szczegółowa informacja w trakcie opracowywania.

 

Tagi: sport, wsparcie

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie