Miejskie wsparcie - ułatwienia dla targowisk

Krakow PL logo

 

Miejskie wsparcie - ułatwienia dla targowisk
Fot.

 

 

 

Kategorie wsparcia:
●    UŁATWIENIA DLA TARGOWISK MIEJSKICH - DOT. UMÓW DZIERŻAWY TERENU
●    UŁATWIENIA DLA BYŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO RAKOWICE - DOT. UMOWY CZASOWEGO UDOSTĘPNIENIA TERENU ORAZ CZASOWEGO OBNIŻENIA CZYNSZU

Miasto wspiera Twoją firmę poprzez:
1)    aneksowanie umów dzierżawy dla targowisk miejskich w zakresie czasowego obniżenia czynszu.
2)    dla byłego targowiska miejskiego Rakowice:
a)    aneksowanie umów czasowego udostępnienia terenu w trzech formach:   
●    odroczenie terminu płatności;
●    rozłożenie płatności na raty;
●    czasowe obniżenie należności;
b)    aneksowanie umów dzierżawy w trzech formach:
●    odroczenie terminu płatności;
●    rozłożenie płatności na raty;
●    czasowe obniżenie należności.
Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

 Czy już można składać wnioski o pomoc:  
TAK   

Jak się starać o wsparcie:
Złożenie wniosku wraz z dokumentami wskazanymi w procedurze SA-60. Podpisanie aneksu do umowy.
 
Dane kontaktowe do komórki wspierającej:
Wydział Spraw Administracyjnych - SA
al. Powstania Warszawskiego 10
31-541 Kraków  
sekretariat tel.: 12-616-9320  
pracownicy merytoryczni: 12-616-94-75, 12 616-93-17
e-mail: sa.umk@um.krakow.pl
 
Pełna informacja o wsparciu:
Procedura SA-60 - https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SA-60  
Pakiety pomocniczne - https://www.krakow.pl/aktualnosci/238792,32,komunikat,pakiety_pomocnicze_dla_przedsiebiorcow.html?_ga=2.171919264.1640451975.1584942524-1892551515.1582626031

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie