Miejskie wsparcie - ułatwienia dla targowisk

Krakow PL logo

 

Miejskie wsparcie - ułatwienia dla targowisk
Fot.

 

 

 

Kategorie wsparcia:
●    UŁATWIENIA DLA TARGOWISK MIEJSKICH - DOT. UMÓW DZIERŻAWY TERENU
●    UŁATWIENIA DLA BYŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO RAKOWICE - DOT. UMOWY CZASOWEGO UDOSTĘPNIENIA TERENU ORAZ CZASOWEGO OBNIŻENIA CZYNSZU

Miasto wspiera Twoją firmę poprzez:
1)    aneksowanie umów dzierżawy dla targowisk miejskich w zakresie czasowego obniżenia czynszu.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

 Czy już można składać wnioski o pomoc:  
TAK   

Jak się starać o wsparcie:
Złożenie wniosku wraz z dokumentami wskazanymi w procedurze SA-60. Podpisanie aneksu do umowy.
 
Dane kontaktowe do komórki wspierającej:
Wydział Spraw Administracyjnych - SA
al. Powstania Warszawskiego 10
31-541 Kraków  
sekretariat tel.: 12-616-9320  
pracownicy merytoryczni: 12-616-94-75, 12 616-93-17
e-mail: sa.umk@um.krakow.pl
 
Pełna informacja o wsparciu:
Procedura SA-60 - https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SA-60  
 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2929/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań mających na celu wsparcie podmiotów funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi epidemii COVID-19 w Polsce, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Spraw Administracyjnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1721/2020 z dnia 23 lipca 2020 zmieniające zarządzenie Nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości (z późn. zm.)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1238/2020 z dnia 27.05.2020 zmieniające zarządzenie nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 771/2020 z dnia 26.03.2020 zmieniające zarządzenie nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 226/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie