Światowy Dzień Żywności - 16 października

Od 1979 roku w dniu 16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności, który został  ustanowiony przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Jego celem jest pogłębianie świadomości społeczeństwa na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.

Światowy Dzień Żywności - 16 października
Fot. Urząd Miasta Krakowa

W Krakowie z marnotrawstwem żywności i zmianą nawyków mieszkańców miasta i okolicznych gmin walczy na co dzień Bank Żywności w Krakowie, z którym współpracę nawiązują liczne firmy, uczelnie czy urzędy i jednostki miejskie w Krakowie, by wspólnie wspierać osoby potrzebujące.

Bank Żywności w Krakowie, po raz pierwszy w partnerstwie z Miastem Kraków, zorganizował na przełomie czerwca i lipca br. Krakowską Zbiórkę Żywności. Akcja skierowana była do firm, uczelni, instytucji i urzędów z Krakowa, których celem było zebranie wśród swoich pracowników jak najwięcej żywności o długim terminie ważności. W zbiórce wzięło udział łącznie 21 podmiotów, które gromadziły żywność w 47 lokalizacjach w mieście. Łącznie w tegorocznej zbiórce udało się zebrać 5 231 kg żywności z długim terminem ważności.

Celem Banku Żywności w Krakowie jest także prowadzenie kampanii edukacyjnych mających na celu zapoznawanie konsumentów i zachęcania ich do życia zgodnie  z ideą zero waste. To styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. Istotne informacje związane ze sposobami zapobiegania marnowaniu żywności można znaleźć na profilu Banku Żywności na Facebooku i na LinkedIn.

Dużą część darów zebranych przez Bank Żywności w Krakowie stanowi świeża żywność uratowana przed marnotrawstwem z handlu i dystrybucji, która potrzebuje specjalnych warunków przechowywania, aby bezpiecznie trafiła do potrzebujących. W związku z tym w dniach 11-16 października br. Bank Żywności w Krakowie organizuje zbiórkę środków finansowych, której celem jest zebranie kwoty 11 000 złotych na zakup sprzętu chłodniczego dla trzech współpracujących z Bankiem organizacji:

  • Stowarzyszenie Przyjaciół św. Brata Alberta w Krakowie,
  • Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Rabce Zdrój
  • Parafia pw. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach.

Zbiórkę Banku Żywności w Krakowie można wesprzeć dokonując dowolnej wpłaty poprzez stronę internetową: https://krakow.bankizywnosci.pl/przekazdarowizne

--

Bank Żywności w Krakowie powstał w 1997 roku i działa przy wsparciu różnych środowisk społecznych i władz lokalnych nieprzerwanie od 24 lat. Od powstania Stowarzyszenia uratował przed zmarnowaniem 72 milionów kilogramów produktów spożywczych o wartości ponad 260 mln zł. Uratowana żywność, za pośrednictwem ponad 200 organizacji partnerskich, trafia każdego miesiąca do kilkudziesięciu tysięcy osób, znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Dagmara Bobrowska-Dziduszko
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także