Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków – spotkajmy się!

Dzień Otwarty to nasze doroczne spotkanie Partnerów i Sympatyków Klastra LifeScience Kraków, którego celem jest podsumowanie działań, przedstawienie i omówienie aktualnej strategii oraz celów wspólnego przedsięwzięcia. To również okazja do poznania środowiska life science w Krakowie i Małopolsce.

Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków – spotkajmy się!
Fot. mat.prasowe

Takie wydarzenie to dobra okazja do zaprezentowania swojej firmy, ludzi, działań i oferty w obszarze innowacji – w szczególności w odniesieniu do strategicznych kierunków inteligentnej specjalizacji Regionu. To również czas na zapoznanie się ze strategią Klastra oraz z ofertą korzyści jakie daje nasza wspólna inicjatywa.

Dlatego, jak co roku, ważnym jest aby przedstawić i pokazać się! Drogi Partnerze – zgłoś swoją prezentację!

Zgłoszenia przyjmują nasze Koordynatorki: Joanna Jurecka (jjurecka@lifescience.pl, tel. 512 098 746) i Beata Osolińska (bosolinska@lifescience.pl, tel. 512 073 207). Odpowiedzą na wszystkie pytania! Zapraszamy do kontaktu.

Osobny blok spotkania poświęcony będzie podsumowaniu projektu p.n. “Proces Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) w ramach wybranej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Małopolskiego“, realizowanego wraz z Grupą BST na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.  Przedstawimy pomysły oraz możliwości wspólnych projektów, jakie zostały wypracowane podczas trwania warsztatów w dwóch grupach tematycznych – Zdrowa Żywność oraz Biogospodarka. Udowodnimy jak wielki potencjał ma województwo Małopolskie. A co najważniejsze zaprezentujemy Regionalną Bazę Wiedzy mającą zrzeszać największych interesariuszy związanych z branżą life science.

Dzień Otwarty Klastra

8:30 – 9:00 – rejestracja, kawa i rogalik

9:00 – 11:00 – przywitanie i omówienie strategii Klastra

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 13:15 – prezentacje Partnerów

13:15 – 13:30 – ogłoszenie wyników konkursu “Logo Klastra Na Wakacjach”, wręczenie nagród Laureatom

13:30 – 14:00 – przerwa lunchowa

Podsumowanie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania

14:00 – 14:30 – Przedstawienie głównych założeń projektu PPO

14:30 – 15:30 – prezentacje interesariuszy Zdrowej Żywności i Biogospodarki

15:30 – 15:45 – przerwa kawowa

15:45 – 16:45 – panel dyskusyjny

16:45 – 18:00 – podsumowanie spotkania i networking

Adresatami spotkania są Partnerzy Klastra, jak i inne podmioty sektora nauki, biznesu i medycyny głównie z Małopolski, zainteresowane innowacjami dla „Zdrowia i Jakości Życia”. Spotkanie odbędzie się 12 października 2021 roku. Szczegóły dotyczące miejsca i formy naszego spotkania podamy wkrótce.

Więcej informacji...

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Stasiak
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także