Małopolska Sieć Sukcesorów

Głównym celem projektu „Małopolska Sieć Sukcesorów”, realizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, jest podniesienie poziomu gotowości sukcesyjnej małopolskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności u potencjalnych sukcesorów czy osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji.

Małopolska Sieć Sukcesorów
Fot. IPH

 

Realizacja projektu służy również wymianie doświadczeń, networkingowi (wymianie informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzonej dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów) oraz tworzeniu sieci współpracy młodych sukcesorów.

 

NA CZYM POLEGA ?

W ramach tworzenia Małopolskiej Sieci Sukcesorów, zaangażujemy do projektu od 8 do 15 osób, które przejęły lub zamierzają przejąć firmę rodzinną. Członkowie sieci zapraszani będą do udziału w regularnych spotkaniach, w ramach których zostaną objęci kompleksowym wsparciem szkoleniowym z następujących obszarów:

  • Obszar prawny
  • Obszar finansowo-podatkowy
  • Obszar organizacyjny
  • Obszar zarządzania zasobami ludzkimi
  • Obszar zarządzania kryzysowego
  • Obszar psychologiczny

DLA KOGO?

Projekt dedykowany jest dla osób, które przejęły lub potencjalnie w przyszłości będą mogły przejąć firmę rodzinną z terenu województwa małopolskiego.

JAK SKORZYSTAĆ?

Jesteś zainteresowany dołączeniem do sieci? Wypełnij formularz kontaktowy dostępny na stronie IPH i czekaj na kontakt ze strony IPH! Nabór trwa do 31 sierpnia 2021 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kontakt w IPH
Małgorzata Rak
mrak@iph.krakow.pl
12 528 92 57

Małopolska Sieć Sukcesorów IPH

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także