Bony na cyfryzację dla małopolskich przedsiębiorców

W ramach działania 6.2 Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, zapraszamy przedsiębiorców z małopolski do udziału w bezpłatnych usługach doradczych. Podmiotem odpowiedzialnym jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Bony na cyfryzację dla małopolskich przedsiębiorców
Fot. www.pixabay.com

Na czym powinien polegać projekt?

Projekt powinien polegać na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej ze wdrażaną innowacją procesową.

Realizacja projektu musi być uzasadniona z punktu widzenia działalności i rozwoju Wnioskodawcy, tj. np. mieć związek z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów wynosi 60 tys. zł.

Maksymalna kwota grantu to 300 tys. zł,

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 85% wartości projektu (pomoc de minimis).

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego) – komponent obligatoryjny projektu;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Dla kogo skierowany jest projekt?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

WAŻNE! Na etapie oceny wniosku, premiowane będą projekty dotyczące działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (branże wymienione - kody PKD w Ustawie 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).

Ogłoszenie konkursu przewidziane 6 września 2021r.

Wnioski będzie można składać od 20 września do 20 października 2021 r.

Program jest finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Informujemy, że po ogłoszeniu dokumentacji konkursowej w drugim tygodniu września, planowane jest spotkanie on-line w zakresie możliwości i warunków aplikowania.

Zapraszamy na bezpłatne usługi doradcze - konsultanci Enterprise Europe Network doradzą/ wspomogą przy aplikowaniu.

Kontakt ws. związanych z projektem:

Jadwiga Widziszewska

tel.: +48 12 628 25 87

e-mail: widziszewska@transfer.edu.pl

Tomasz Stawarz

tel.: +48 537 928 564

e-mail: stawarz@transfer.edu.pl

 

EEN Polska Południowa

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

e-mail: enterprise@transfer.edu.pl

www.transfer.edu.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: Monika Piechowicz
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także