Dalszy rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Krakowie

Już ponad 355 tys. osób pracuje w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, z czego aż 82,1 tys. osób (23% udział w zatrudnieniu  w sektorze ogółem) to osoby zatrudnione w Krakowie. Jako lider pod względem wielkości zatrudnienia, stolica małopolski wyprzedziła Warszawę (70,2 tys. miejsc pracy) oraz Wrocław (52,5 tys.).

Dalszy rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Krakowie
Fot. materiały własne

Dane dotyczące sektora nowoczesnych usług dla biznesu zostały ujęte w corocznym raporcie ABSL pt. „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021”. Jego prezentacja odbyła się we wtorek 15 czerwca w ramach ABSL FDI Forum, w którym brał udział także Jerzy Muzyk – zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

Centra nowoczesnych usług w Krakowie

Na koniec I kwartału 2021 r., pod względem liczby centrów usług, pierwsze miejsce nadal zajmuje  Warszawa (312 centrów). Wśród ośrodków skupiających co najmniej 100 centrów na drugiej pozycji znalazł się Kraków (247), a za nim kolejno; Wrocław (201), Trójmiasto (160), Poznań (120) oraz Katowice i Górnośląsko -Zagłębiowska Metropolia (GZM) (115). Z kolei największa liczba nowych centrów od początku 2020 r. do końca I kwartału 2021 r., powstała w Warszawie (17), Krakowie (16) i Trójmieście (8).

Kraków, spośród jedenastu największych ośrodków usług biznesowych w kraju wyróżnia się najwyższym przeciętnym zatrudnieniem (332). W naszym mieście działają aż 22 centra, które zatrudniają 1 000 lub więcej pracowników (35,5% wszystkich centrów w kraju).

Jako miasto należące do kategorii „Tier 1” (wraz z Warszawą i Wrocławiem), Kraków jest uważany za destynację pożądaną przez inwestorów, którzy preferują istniejące ośrodki. Nowe inwestycje powstają także w Trójmieście, Katowicach i GZM, Łodzi i Poznaniu, które są klasyfikowane w kategorii „Tier 2”. Chwilowy trend otwierania centrów w mniejszych ośrodkach „Tier 3” i „Tier 4”  nie utrzymał się.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie jest także uznawany za specjalizację lokalną miasta ze względu na zwiększoną koncentrację zatrudnienia w porównaniu do Trójmiasta, Wrocławia, Katowic czy Bydgoszczy.

Pozycja Krakowa w rankingu ABSL

Według omawianego raportu ABSL, w rankingu ośrodków pod względem prowadzenia działalności przez centra usług biznesowych w 2021 roku,  Krakow zajął pierwsze miejsce zarówno w kategorii „Dostępność puli talentów/wysoko wykwalifikowanej kadry”, jak i w kategorii „Dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej”.

Drugie miejsce stolica Małopolski otrzymała za „Dostępność komunikacyjną (lotnisko)” oraz za „Współpracę z lokalnymi uniwersytetami”. W kategorii „Dostępność komunikacyjna (koleją)” Kraków uzyskał trzecią notę.  Ponadto, ex aequo z Warszawą, Krakow znalazł się na pierwszej pozycji w kategorii „Jakość lokalnych uniwersytetów”.

Zmiany w firmach i kompetencje przyszłości

Zmiany zachodzące w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu to zarówno zamiany ilościowe, jak i jakościowe. Firmy nadal chcą powiększać swoje zasoby wykształconej i wykwalifikowanej kadry tj. pracowników o zaawansowanych kompetencjach w nowych obszarach i o tzw. umiejętnościach przyszłości. Sytuacja związana z koronawirusem wywarła także wpływ na wzrost znaczenia wykonywania pracy w sposób zdalny, gdzie kluczową rolę odgrywają: infrastruktura IT, rozwiązania VPN, wideokonferencje, które stają się stałym elementem rzeczywistości, występującym nawet po zakończeniu pandemii. Jak można się było spodziewać, znacznie obniżyło się zapotrzebowanie na podróże służbowe, konferencje i targi (niektóre z nich mogą odbywać się wyłącznie lub częściowo wirtualnie), podobnie jak zapotrzebowanie na powierzchnię biurową.

Hybrydowy model pracy wydaje się być optymalną odpowiedzią na problemy obecnego świata, rozdartego pandemią wirusa COVID-19, a w przyszłości być może i innych podobnych sytuacji. Wydaje się być nieuniknione, że ten model zostanie z pracodawcami na długo. Obecnie obserwujemy wzrost liczby renegocjowanych umów najmu na rynku nieruchomości biurowych oraz trend wzrostowy w liczbie podnajmów. Niektóre firmy decydują się na redukcję powierzchni, mimo wzrostu zatrudnienia.

Nowe wyzwania wśród wielu możliwości

Przejście do roli innowatora i kreatora trendów na skalę globalną to wyzwanie, które dotyczy całej branży nowoczesnych usług dla biznesu. Wiąże się to z koniecznością istotnej zmiany mentalności pracowników i kadr zarządzających w kierunku większej kreatywności i innowacyjności oraz poszerzenia zakresu kompetencji decyzyjnych.

Branżę nowoczesnych usług skierowanych do biznesu charakteryzuje też wzrastający poziom złożoności wykonywanych procesów biznesowych - 53,8% wszystkich procesów (ważonych zatrudnieniem) wykonywanych w centrach to procesy oparte na wiedzy (wzrost o 8 p.p. w porównaniu do danych z raportu pt. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Monika Piechowicz
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także