„Aktywni mieszkańcy w Małopolsce” - konkurs dla uczestników spisu powszechnego

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

„Aktywni mieszkańcy w Małopolsce” - konkurs dla uczestników spisu powszechnego
Fot. Główny Urząd Statystyczny

Konkurs dla gmin

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji obliczony zostanie dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.krakow.stat.gov.pl lub bezpośrednio TUTAJ.

Narodowy Spis Powszechny – jak się spisać?

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Gminnym Komisarzem Spisowym w Krakowie jest Prezydent Miasta Krakowa. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy na stronie:

<< spis.gov.pl >>

Czy muszę się spisać?

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie, korzystając z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Monika Piechowicz
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także