Zgłoś inicjatywę na Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2021!

W dniach 20 – 26 września po raz kolejny odbędzie się Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). W związku z tym serdecznie zapraszamy do zgłaszania pomysłów na promowanie idei zrównoważonego rozwoju w postaci działań, projektów i wydarzeń, które odbędą się w czasie Europejskiego Tygodnia.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2021 odbędzie się w dniach 20-26 września.

Zgłoś inicjatywę na Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2021!
Fot. materiały organizatora

Dlaczego warto?

Inicjatywa ma zasięg ogólnoeuropejski, a jej celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, zawierającej Cele Zrównoważonego Rozwoju. Projekty mogą być realizowane od 18 września do 8 października 2021 r. Mogą to być np. lekcje, warsztaty, webinary, wystawy projekty filmowe, a także wszelkie inicjatywy wirtualne. Zachęcamy do podejmowania aktywności dostosowanych do obowiązujących ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym.

Kto może wziąć udział?

Inicjatywy mogą być zgłaszane przez:

  • agencje rządowe, samorządy itp.
  • centra badawcze, przedstawiciele środowiska naukowego (nauczyciele akademiccy, studenci itp.)
  • instytucje edukacyjne, uczniowie
  • muzea
  • fundacje, stowarzyszenia
  • przedsiębiorcy
  • osoby prywatne (o ile proponowane wydarzenie/projekt promuje zrównoważony rozwój i przyczynia się do wdrażania tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju).

Zgłoszeń należy dokonywać przez oficjalną stronę wydarzenia: www.esdw.eu

Zrównoważony rozwój w Polsce i na świecie

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. The Sustainable Development Goals) została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku.

Idea zrównoważonego rozwoju została również wskazana w art. 5 Konstytucji RP:

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Monika Piechowicz
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także