Komunikat archiwalny

Nowe oferty składane w trybie art. 19a ustawy o wolontariacie, rok 2021 - Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji środa, 21 kwietnia 2021 r.

Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w obszarze wspierania przedsiębiorczości z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nowe oferty składane w trybie art. 19a ustawy o wolontariacie, rok 2021 - Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji środa, 21 kwietnia 2021 r.
Fot. biznes.krakow.pl

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „TUTAJ WZGÓRZ4"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 maja 2021 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

•drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

Szczegóły: oferta i formularz oceny na stronie BIP


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn." Informacje praktycznie – warsztaty zdalne „Skąd się biorą dobre pomysły”"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 maja 2021 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

•drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

Szczegóły: oferta i formularz oceny na stronie BIP

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także