Otwarty konkurs ofert 2021

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ w roku 2021 na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

Otwarty konkurs ofert 2021
Fot. biznes.krakow.pl

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 795 z dnia 24.03.2021 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego pn. „Wsparcie krakowskich przedsiębiorców w dostosowaniu ich działalności gospodarczej do wyzwań pandemii” w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz naboru na członków komisji konkursowej

Tytuł zadania publicznego: „Wsparcie krakowskich przedsiębiorców w dostosowaniu ich działalności gospodarczej do wyzwań pandemii”

Komórka realizująca: Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 80 000 zł

Termin realizacji zadania: 1 czerwca – 31 grudnia 2021 r.

Miejsce realizacji zadania: Kraków

Termin składania ofert upływa: 28.04.2021, godzina 15:30

Termin składania wniosków kandydatów na członków komisji konkursowej upływa: 15.04.2021 o 15:30

Pełna treść ogłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także