Komunikat archiwalny

Nabór na wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Informujemy, że od 1 marca do 15 marca 2021 r. godz. 14.45 będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej.

Nabór na wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
Fot. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

UWAGA:
Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających:

wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom),

kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty),

doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy itp.) referencje,

posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (przedwstępna umowa użyczenia, najmu lub akt własności),

podjęte przedsięwzięcia w kierunku uruchomienia działalności, tj. listy intencyjne i umowy przedwstępne z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.

 
Kolejność składania wniosków nie decyduje o sposobie ich rozpatrzenia.

ROZPATRZENIE WNIOSKU

Wnioski rozpatrywane są w trybie konkursowym, nie podlegają weryfikacji przed złożeniem, pracownicy urzędu nie pomagają w ich uzupełnieniu, od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana listownie do wnioskodawcy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Urząd nie będzie informował telefonicznie o rozpatrzeniu wniosku przed tym terminem.

Z uwagi z panującą sytuację epidemiologiczną oraz przyspieszenie procedury poprzedzającej podpisanie umowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku formalności związane z zabezpieczeniem dofinansowania (tj. podpisanie weksla, deklaracji wekslowej i wymaganych dokumentów) będą leżały po stronie wnioskodawcy.
Po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem tut. Urzędu (wzory dokumentów zostaną przesłane drogą mailową) dokumenty należy sporządzić na własny koszt u notariusza.

Jeśli masz pytania – zadzwoń!

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45 informacje w sprawie dotacji udzielane są pod numerami telefonów:
12 68 68 108
12 68 68 215

 

Więcej informacji i niezbędne dokumenty do ściągnięcia

pokaż metkę
Autor: cwp
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także