Urząd Miasta Krakowa zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta

Do odwołania wszystkie lokalizacje Urzędu Miasta Krakowa pozostają zamknięte dla bezpośredniej obsługi klienta (w tym również Punkty Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych), z zastrzeżeniem przedstawionych poniżej sytuacji i spraw.

Urząd Miasta Krakowa zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Wszystkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UMK zachowują swoją ważność i podlegają bezpośredniej obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne urzędu. Wszelkie wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UMK wymagające obsługi bezpośredniej, podlegają załatwieniu w dotychczasowy zwyczajowy sposób.

Dostęp do usług realizowanych przez UMK oraz funkcjonujących numerów telefonów informacyjnych i elektronicznej skrzynki podawczej pozostaje niezakłócony.

Kontakt z urzędem odbywa się poprzez komunikację elektroniczną, telefony stacjonarne i komórkowe, operatora pocztowego, usługę Paczkomat Urząd 24 bądź poprzez wrzucenie przesyłki do pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu, w 15 poniższych

 1. al. Powstania Warszawskiego 10
 2. os. Zgody 2
 3. pl. Wszystkich Świętych 3-4
 4. Rynek Podgórski 1
 5. ul. Biskupia 18
 6. ul. Dekerta 24
 7. ul. Grunwaldzka 8
 8. ul. Kasprowicza 29
 9. ul. Lubelska 27
 10. ul. Lubelska 29
 11. ul. Mogilska 41
 12. ul. Sarego 4
 13. ul. Stachowicza 18
 14. ul. Wielicka 28a.
 15. ul. Nowohucka 1

Usługa Paczkomat Urząd 24:

 • odbiór przesyłek odbywa się w jednym z trzech paczkomatów zlokalizowanych przy budynkach Urzędu Miasta Krakowa: na al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielickiej 28a oraz os. Zgody 2;
 • nadawanie przez interesantów przesyłek do UMK odbywa się poprzez stronę internetową urzad24.inpost.pl, wypełnienie formularza, dokonanie opłaty oraz umieszczenie przesyłki w jednym z ww. paczkomatów lub innym paczkomacie InPost na terenie Krakowa.

Usługi dotyczące aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz pojazdów i kierowców:

w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

 • składanie dokumentów i wniosków odbywa się w powyższy sposób (przede wszystkim wydawanie odpisów, zaświadczeń, transkrypcji), z wyjątkiem spraw dotyczących rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, zawierania małżeństw i składania oświadczeń w ramach prowadzonych rejestrów przez USC (w tych sprawach pracownicy USC obsługują interesantów w sposób bezpośredni, w dwóch lokalizacjach: ul. Lubelska 29 oraz os. Zgody 2)
 • zawieszony zostaje internetowy kalendarz przyjęć, z wyjątkiem zakresu usług, których kontynuacja jest niezbędna dla obsługi ludności
 • interesanci w zakresie rejestracji bieżącej zgonów będą przyjmowani bezpośrednio, bez wcześniejszego umówienia,
 • dla spraw dotyczących zawarcia związku małżeńskiego i składania oświadczeń (uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska noszonego przed ślubem po rozwodzie) należy umawiać wizyty w USC poprzez internetową elektroniczną rejestrację kolejki (bip.krakow.pl), mailowo lub telefonicznie (oświadczenia muszą być składane osobiście, a dotyczą uznania ojcostwa czy powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem po uzyskaniu rozwodu).

w zakresie Wydziału Spraw Administracyjnych składanie dokumentów i wniosków odbywa się w powyższy sposób, z zastrzeżeniem, że odbiór dowodu osobistego będzie możliwy wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu a dostarczanie przesyłek realizowane mogą być za pośrednictwem usługi Paczkomat Urząd 24.

w zakresie Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców składanie dokumentów i wniosków odbywa się w powyższy sposób, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach możliwa jest obsługa bezpośrednia, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę przy użyciu komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, a dostarczanie poniższych przesyłek realizowana może być za pośrednictwem usługi Paczkomatu Urząd 24, tj.:

 • odbiór dowodu rejestracyjnego wydanego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy dotyczące terminu badania technicznego oraz wydanego w związku ze zmianą danych w nim zamieszczonych
 • odbiór wtórników prawa jazdy, karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego
 • odbiór wtórnika tablicy rejestracyjnej, dodatkowej tablicy na bagażnik lub tablic o nowym wyróżniku wydanych w skutek ich utraty bądź zniszczenia
 • wydanie zaświadczeń, za wyjątkiem postanowień o odmowie wydania zaświadczenia, na które służy zażalenie.

Informacje na temat zmian w organizacji pracy Urzędu Miasta Krakowa będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej bip.krakow.pl oraz wywieszane przy wejściach do budynków urzędu.

Apelujemy, by z urzędnikami kontaktować się za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, przypominając o aktualnym stanie zagrożenia – w związku z obowiązującym stanem epidemii i licznymi przypadkami zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie przypominamy, że Urząd Miasta Krakowa uruchomił realizację spraw w ramach e-urzędu. Przez internet można w ten sposób załatwić 159 usług publicznych – 82 z nich załatwimy w pełni elektronicznie, resztę zainicjujemy. Wynika to z aktualnie obowiązującego prawa, które uniemożliwia na razie w pełni elektroniczną interakcję urzędnik–klient. Osobiste stawienie się w urzędzie jest np. potrzebne gdy trzeba zweryfikować tożsamość osoby odbierającej dokument lub inny produkt np. tablice rejestracyjne.

Aby skorzystać z e-urzędu, należy uzyskać Profil Zaufany, który jest podpisem elektronicznym pozwalającym na załatwianie spraw urzędowych przez internet i służy potwierdzeniu naszej tożsamości. Katalog spraw realizowanych przez poszczególne wydziały i jednostki UMK w całości lub w części elektronicznie znajduje się na stronie internetowej bip.krakow.pl, w zakładce e-urząd.

Urząd – jak każdy pracodawca, mając na uwadze niezbędne środki ostrożności – musi się liczyć z nieobecnością pracowników, wynikającą czy to ze wspomnianego stanu zagrożenia, czy też funkcjonowania pracowników w trybie pracy zdalnej.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 2579/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zamknięcia Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta - na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758)

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Dagmara Bobrowska-Dziduszko
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także