Odsłońmy piękno Nowej Huty - Park Kulturowy Nowa Huta

Mając na uwadze unikatowość układu urbanistycznego i ponadczasowość architektury oraz tożsamość i związek mieszkańców z historią, kulturą i przestrzenią miejską Nowej Huty, 20 listopada 2019 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXIX/757/19 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta.

Odsłońmy piękno Nowej Huty - Park Kulturowy Nowa Huta
Fot. UMK


Uchwała wejdzie w życie 29 listopada 2020 roku. Wszystkie nowe tablice reklamowe, urządzenia reklamowe i reklamy, pojawiające się na obszarze Parku Kulturowego Nowa Huta po tej dacie, muszą być zgodne z zapisami uchwały, zaś elementy już istniejące, powinny zostać dostosowane do nowych przepisów w ciągu dodatkowych sześciu miesięcy, tj. do 29 maja 2021 r.

Teren objęty nowopowstałym Parkiem Kulturowym jest bardzo rozległy i obejmuje obszar o powierzchni ponad 376 hektarów, w skład którego wchodzi centrum Nowej Huty, czyli Plac Centralny i najstarsze osiedla, wybudowane w latach 50. i 60., jak również teren wokół Zalewu Nowohuckiego, dworek Jana Matejki z parkiem w Krzesławicach, część dawnej wsi Mogiła z Klasztorem oo. Cystersów oraz Aleja Solidarności wraz z budynkami administracyjnymi byłego kombinatu.

Broszura informacyjna na temat Parku Kulturowego Nowa Huta [PDF]

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Park Kulturowy Nowa Huta

 

pokaż metkę
Autor: Odsłońmy piękno Nowej Huty - Park Kulturowy Nowa Huta
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także