Przedsiębiorca vs pandemia – jak krakowski biznes radzi sobie w dobie pandemii?

W związku z koronawirusem (COVID-19) Miasto Kraków monitoruje sytuację krakowskich przedsiębiorców, dążąc do zminimalizowania negatywnych skutków gospodarczych epidemii. W ciągu ostatnich miesięcy (maj i lipiec) przeprowadzono dwa badania ankietowe wśród krakowskich przedsiębiorców, mające na celu ocenę tego, jak sobie radzą w tym trudnym czasie.

>>Zobacz pełen raport<<

Przedsiębiorca vs pandemia – jak krakowski biznes radzi sobie w dobie pandemii?
Fot. Urząd Miasta Krakowa

Konsekwencje wprowadzenia stanu epidemii dla przedsiębiorców

Gdy w marcu 2020 r. polski rząd zdecydował się wprowadzić stan epidemii, pewnym było, że nie pozostanie to bez wpływu na gospodarkę. Prowadzone przez UMK badania ankietowe pokazały, że negatywne skutki pandemii odczuwane są w sposób szczególny przez małe i średnie firmy. Cieszy jednak, że te mało optymistyczne odczucia i przewidywania uległy wyhamowania po ponownym otwarciu gospodarki. Pandemia oczywiście nadal odbija się na przedsiębiorcach, niezależnie od ich wielkości, najsilniej dotykając tych najmniejszych.  Firmy jednak nie dają za wygrana i uczą się działania w tzw. nowej normalności, a niedogodności z którym się spotykają oceniają jako mniej uciążliwe. Przedłużający się okres niepewności panujący w lokalnych i krajowych przedsiębiorstwach przekłada się na konieczność korygowania planów i zachowawczego prowadzenia biznesu.

>>Zobacz pełen raport<<

Handel hurtowy i detaliczny odporny najbardziej

Firmy z sektora handlu hurtowego i detalicznego najszybciej przystosowały się do zmian i odnalazły się w nowej rzeczywistości. W pierwszej, majowej ankiecie głosy płynące z tego sektora  były pesymistyczne. Drugie badanie pokazało wyraźną poprawę w obrębie tej grupy przedsiębiorców– firmy handlowe jako pierwsze znalazły nowe możliwości komunikacji z klientem i kanały dystrybucji swoich towarów. Widoczna jest więc szybka i dynamiczna aklimatyzacja branży handlu hurtowego i detalicznego do nowych realiów, a także wzrost świadomości (zarówno u przedsiębiorców, jak i  konsumentów) tego, jakie znaczenie ma branża e-commerce, stanowiąca oczywistą ścieżkę rozwoju  biznesu obecnie, jak i w przyszłości.

Branża usługowa z największą satysfakcją

Pomoc oferowana w związku z wystąpieniem koronawirusa  postrzegana jest najlepiej przez branżę usługową. W ocenie jej przedstawicieli, wsparcie znacząco i  pozytywnie wpłynęło  na dalsze prowadzenie biznesu.

Trudny czas dla sektora działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Najtrudniejszy czas nadal przeżywają firmy z sektora działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Zdaniem respondentów prowadzących działalność gospodarczą w tym sektorze, wspomnianą ofertę pomocową należy ocenić jako pomoc wywierającą  niewielki lub żaden wpływ na ich dalsze funkcjonowanie.

Wybrane statystyki – Wpływ epidemii na prowadzenie biznesu

Materiały statystyczne w formie wykresów dostępne są pod poniższym adresem:

>>Materiały statystyczne<<

pokaż metkę
Osoba publikująca: Dagmara Bobrowska-Dziduszko
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także