Targi Przedsiębiorczości Uniwersytetu Rolniczego

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie realizuje Projekt pn. „Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni”, współfinansowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; działanie 3.5 "Kompleksowe programy szkół wyższych".

Targi Przedsiębiorczości Uniwersytetu Rolniczego
Fot. Uniwersytet Rolniczy

Pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w Targach Przedsiębiorczości, które odbędą się w dniu 17 listopada 2020 r. Wydarzenie odbędzie się wirtualnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
Celem wydarzenia jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie studentów UR w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, w szczególności w założeniu własnej działalności gospodarczej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA STASIAK
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także