Raport podsumowujący ankietę: Rozwiązania pomocowe dla krakowskich przedsiębiorców w czasie stanu epidemii jest gotowy!

Miasto Kraków aktywnie monitoruje sytuację w związku z koronawirusem (COVID-19) i dąży do zminimalizowania skutków gospodarczych pandemii.

Raport podsumowujący ankietę: Rozwiązania pomocowe dla krakowskich przedsiębiorców w czasie stanu epidemii jest gotowy!
Fot. CWP

Dlatego też zainicjonowany został cykl badań, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na krakowskie przedsiębiorstwa, tak by określić na ile dotychczas podjęte przez Miasto działania wspierające i pomocowe spełniają cele, dla których zostały wdrożone. Dotychczas miały miejsce 2 badania ankietowe na podstawie których stworzone zostały raporty. Zapraszamy do zapoznania się z Raportami na https://business.krakow.pl/miejskie_wsparcie/240056,artykul,analizy_i_raporty.html

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także